Budżet obywatelski Chełmno 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Chełmno 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 13.02.2018 - 26.02.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.03.2018 - 09.03.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 15.03.2018
  4. Głosowanie 16.03.2018 - 29.03.2018
  5. Ogłoszenie wyników 30.03.2018
  6. Realizacja projektów 01.05.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Chełmno 2018: zasady

W tym roku odbyła się już piąta edycja budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy do wyboru mieli sześć propozycji. W budżecie miasta zabezpieczono na ten cel 100 tys. zł.

W tegorocznym głosowaniu na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego wygrał projekt "pomosty poliuretanowe składane z modułów nad Jeziorem Starogrodzkim". Zyskał 383 głosy poparcia.
- Koszt to 30 tysięcy złotych, a niewątpliwie wpłynie to na podniesienie atrakcyjności jeziora i urozmaici mieszkańcom spędzenie wolnego czasu - podkreśla wnioskodawca. - Jezioro Starogrodzkie to jedyne miejsce służące rekreacji wodnej w mieście.

Celem jest udostępnienie dłuższej linii brzegowej jeziora dla mieszkańców przez zbudowanie pięciu pomostów poliuretano-wych o długości 4,90 m i szerokości 1,1 m od strony sadów. Będą służyć całemu społeczeństwu jako miejsce wypoczynku i uprawiania sportów wodnych. Wybudowanie ich ożywi niewykorzystane tereny jeziora zachęcając do spacerów i spędzania wolnego czasu na łonie przyrody. Posłużą też jako miejsce do cumowania łodzi i szkoleń młodzieży z chełmińskiej szkółki ekologiczno-wędkarskiej.

Na drugim miejscu, z niewiele mniejszym poparciem, bo 364 głosami, znalazła się budowa muszli koncertowej na Nowych Plantach.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Chełmno

Lokalizacja: ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno Telefon 56 677 17 17
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości