Budżet obywatelski Chełmek 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Chełmek 2017: harmonogram

 1. Konsultacje społeczne 03.07.2017 - 13.10.2017
 2. Maraton pisania wniosków 01.06.2017 - 31.07.2017
 3. Kampania promocyjno-informacyjna 15.08.2017 - 13.10.2017
 4. Składanie wniosków projektów 03.07.2017 - 31.07.2017
 5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 03.09.2017 - 30.09.2017
 6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 30.09.2017
 7. Składanie odwołań 02.10.2017 - 04.10.2017
 8. Rozpatrywanie odwołań 02.10.2017 - 04.10.2017
 9. Głosowanie 05.10.2017 - 13.10.2017
 10. Ogłoszenie wyników 22.10.2017
 11. Działania informacyjne 22.10.2017 - 31.10.2017
 12. Konkurs na realizację projektów 01.01.2018 - 30.04.2018
 13. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Chełmek 2017: zasady

Budżet obywatelski w Chełmku obejmuje tylko część miejską gminy i jest podzielony osobno na Osiedle Nowe Miasto oraz Stare Miasto. W sołectwach Gorzów i Bobrek funkcjonuje tak zwany Fundusz Sołecki. Po raz pierwszy mieszkańcy mogli w ramach budżetu zgłaszać swoje projekty w 2016 roku. Dwa z nich zostały zrealizowane. W 2017 roku mieszkańcy zgłosili cztery swoje propozycje, z których także już wybrano do realizacji w 2018.
W 2017 roku w budżecie obywatelskim Chełmka zwyciężyły takie zadania, jak:
- Modernizacja boiska szkolnego „ORLIK” przy SZSP Nr 2 w Chełmku,
- Rozbudowa siłowni zewnętrznej na ul. Kolejowej,
- Doposażenie placu zabaw przy Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku,
- Udostępnienie defibrylatora mieszkańcom wraz z monitoringiem i oświetleniem,
- Budowa chodnik oraz doprowadzenie chodnika przy ul. Brzozowej 6 od ul. Wojska Polskiego,
- Doposażenie placu zabaw o urządzenie „Street Workout”.
Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Chełmek

Lokalizacja: ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek, 32-660 Chełmek Telefon +33 8449000
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości