Budżet obywatelski Chełmek 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Chełmek 2018: harmonogram

 1. Konsultacje społeczne 01.01.2018 - 05.07.2018
 2. Maraton pisania wniosków 05.07.2018 - 31.07.2018
 3. Kampania promocyjno-informacyjna 25.05.2018 - 05.07.2018
 4. Składanie wniosków projektów 05.07.2018 - 31.07.2018
 5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.08.2018 - 05.10.2018
 6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 08.10.2018
 7. Składanie odwołań 08.10.2018
 8. Głosowanie 08.10.2018 - 12.10.2018
 9. Ogłoszenie wyników 19.10.2018
 10. Konkurs na realizację projektów 19.10.2018 - 31.03.2019
 11. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Chełmek 2018: zasady

W obecne realizowanej edycji budżetu obywatelskiego w Chełmku, w 2018 roku do realizacji w 2019 r. jest do wydania zaledwie 70 tys. i 48 zł.
Budżet obywatelski w Chełmku dotyczy jednak tylko części miejskiej gminy i jest podzielony osobno na Osiedle Nowe Miasto oraz Stare Miasto. W sołectwach Gorzów i Bobrek funkcjonuje tak zwany Fundusz Sołecki. Po raz pierwszy mieszkańcy mogli w ramach budżetu zgłaszać swoje projekty w 2016 roku. Dwa z nich zostały zrealizowane. W 2017 roku mieszkańcy zgłosili cztery swoje propozycje, z których także już wybrano do realizacji w 2018.

W roku 2018 zwyciężyły dwa zadania do realizacji w roku 2019:
- Osiedle Nowe Miasto - „Przystań rodzinna – rowerki wodne i rekreacja”
- Osiedle Stare Miasto - „Malowanie korytarzy wraz z klatką schodową w Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku”

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Chełmek

Lokalizacja: ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek Telefon +33 8449000
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości