Budżet obywatelski Chełm 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Chełm 2018: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 24.04.2018 - 26.04.2018
  2. Kampania promocyjno-informacyjna 26.04.2018 - 04.05.2018
  3. Składanie wniosków projektów 04.05.2018 - 30.06.2018
  4. Głosowanie 17.09.2018 - 22.09.2018
  5. Ogłoszenie wyników 29.09.2018
  6. Realizacja projektów 05.11.2018 - 30.04.2019

Budżet obywatelski Chełm 2018: zasady

W Chełmie budżet obywatelski organizowany jest po raz piąty. Do dyspozycji jest 2, 5 mln złotych, czyli po 250 tys. zł na każde osiedle. Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Chełm

Lokalizacja: ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm Telefon 82 565 20 70
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości