Budżet obywatelski Bytów 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Bytów 2017: harmonogram

  1. Maraton pisania wniosków 29.04.2017 - 31.05.2017
  2. Składanie wniosków projektów 29.04.2017 - 31.05.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 07.09.2017
  4. Głosowanie 11.09.2017 - 22.09.2017
  5. Ogłoszenie wyników 26.09.2017 - 22.09.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Bytów 2017: zasady

W ramach budżetu obywatelskiego 2017 do rozdysponowania było 700 tys. zł z budżetu gminy. Zadanie do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego mógł zgłosić mieszkaniec gminy Bytów, organizacja pozarządowa, której siedziba znajduje się na terenie gminy Bytów, zarząd osiedla lub rada sołecka. Zgłoszone zadania weryfikowała gminna komisja, która oceniała je pod kątem formalno-prawnym oraz dokonał oceny realności kosztów.

Pozytywnie zweryfikowane zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego poddane były konsultacjom społecznym z mieszkańcami gminy Bytów. Konsultacje społeczne przeprowadzone były w formie głosowania, poprzez wypełnienie i oddanie karty do głosowania do urny i głosowanie elektroniczne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytowie.
Głosowanie było jawne, a głosować można było wyłącznie osobiście, tylko jeden raz i na jedno zadanie. Do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego przyjęto te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów.

Zadania BO 2017 - wybrane do realizacji w 2018r.:

* Budowa oświetlenia dróg gminnych w Udorpiu - 547 głosów
* Budowa drogi osiedlowej z płyt JUMBO w Mędrzechowie - 720 głosów
* Budowa parkingu Nad Borują i doposażenie placu zabaw przy ul. Gdańskiej w Bytowie - 320 głosy
* Remont drogi gminne w Pomysku Wielkim oraz zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej - 392 głosy
* Budowa oświetlenia w Rzepnicy przy ul. Różanej i św. Krzysztofa - 601 głosów
* Poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa na osiedlu Jeziorki w Bytowie - 479 głosów
* Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa w strefie zamieszkania miejscowości Grzmiąca - 358 głosy

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Bytowie

Lokalizacja: ul. 1 Maja 15, 77-100 Bytów Telefon 059 822 20 11
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości