Budżet obywatelski Bytów 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Bytów 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 27.04.2018 - 01.06.2018
  2. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Bytów 2018: zasady

Do rozdysponowania z budżetu gminy w ramach BO jest 700 tys. zł. Zadanie do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić mieszkaniec gminy Bytów, organizacja pozarządowa, której siedziba znajduje się na terenie gminy Bytów, zarząd osiedla lub rada sołecka. Zgłoszone zadania weryfikuje gminna komisja, która ocenia je pod katem formalno-prawnym oraz dokonuje oceny realności kosztów. Pozytywnie zweryfikowane zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego poddane będą konsultacjom społecznym z mieszkańcami gminy Bytów. Konsultacje społeczne przeprowadzone są w formie głosowania, poprzez wypełnienie i oddanie karty do głosowania do urny i głosowanie elektroniczne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytowie. Głosowanie jest jawne, a głosować można wyłącznie osobiście, tylko jeden raz i na jedno zadanie. Do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego przyjmuje się te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Bytowie

Lokalizacja: ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów Telefon 059 822 20 11
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości