Budżet obywatelski Bytów 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Bytów 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 27.04.2018 - 01.06.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.06.2018 - 22.06.2018
  3. Głosowanie 10.09.2018 - 21.09.2018
  4. Ogłoszenie wyników 05.10.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Bytów 2018: zasady

Do rozdysponowania w ramach BO urząd miasta przeznaczył kwotę 700 tys. zł. Urzędnicy stawiali przy tym konkretne warunki. Koszt realizacji pojedynczego zadania nie mógł przekraczać 100 tys. zł.

Swoją propozycje zgłosić mógł mieszkaniec gminy Bytów, organizacja pozarządowa, której siedziba znajduje się na terenie gminy Bytów, zarząd osiedla lub rada sołecka. To czy nadaje się ono do realizacji weryfikuje gminna komisja, która oceniła zaproponowane zadania pod katem formalno-prawnym oraz dokonała oceny realności kosztów.

Pozytywnie sprawdzone pomysły poddawane zostały następnie konsultacjom społecznym z mieszkańcami gminy Bytów. Mowa o głosowaniu, które polegało na wypełnieniu karty do głosowania i wrzuceniu jej do urny. Gmina umożliwia też głosowanie elektroniczne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytowie. Głosowanie było jawne i wziąć w nim udział mógł wyłącznie osobiście, tylko jeden raz, wybierając tylko na jedno zadanie.

Do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego przyjęto te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego w 2019 roku tj. 700 tys. zł.

Wykaz przyjętych do realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego w gminie Bytów w 2018 roku:

1. Budowa oświetlenia w Rzepnicy - 99.979 zł
2. Budowa zaplecza socjalnego w Mokrzynie - 100.000
3. Ułożenie płyt betonowych typu JUMBO przy cmentarzu w Pomysku Wielkim i polbruku na drogach gminnych w Pomysku Małym i Pomysku Wielkim - 99.923
4. Zagospodarowanie działki w Gostkowie na cele rekreacyjne - 100.000
5. Remont sali oraz zadaszenia tarasu przy sali wiejskiej w Niezabyszewie - 98.610
6. Poprawa atrakcyjności przy ul. Bursztynowej w Bytowie - 99.985
7. Zdrowie, ruch oraz bezpieczeństwo dla wszystkich - 99.254

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Bytowie

Lokalizacja: ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów Telefon 059 822 20 11
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości