Budżet obywatelski Bydgoszcz 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Bydgoszcz 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 16.04.2018 - 30.06.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 09.04.2018 - 01.09.2018
  3. Głosowanie 01.10.2018 - 31.10.2018
  4. Ogłoszenie wyników 30.11.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Bydgoszcz 2018: zasady

Rekordowe 13,3 mln zł zostanie przeznaczonych w tym roku na realizację projektów Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Są także nowości w regulaminie – mieszkańcy będą mogli zgłaszać propozycje na projekty ponadosiedlowe.

Każdy bydgoszczanin mógł złożyć maksymalnie 3 projekty osiedlowe i 3 projekty ponadosiedlowe.
Projekty mogły być zgłaszane przez mieszkańców Bydgoszczy, którzy ukończyli 16 lat.
Zgłoszone projekty musiały mieścić się w zakresie zadań własnych miasta Bydgoszcz. Wszystkie zgłoszone projekty zostały następnie zweryfikowane przez Zespół do spraw weryfikacji projektów.

Zadania, które uzyskają największe poparcie bydgoszczan, a jednocześnie będą zgodne z limitami środków przeznaczonych dla poszczególnych osiedli, będą mogły zostać wprowadzone do projektu budżetu miasta na 2019 rok.

Tegoroczne głosowanie rozpocznie się 1 października i potrwa cały miesiąc.
Wyniki głosowania dostępne są pod linkiem podanym poniżej:
https://drive.google.com/file/d/1Ns6cd2sEDrrh2Z7k7Km-SbJjIZ3AiHfN/view

Numer edycji:
7
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Bydgoszczy

Lokalizacja: ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz Telefon 525858926
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości