Budżet obywatelski Byczyna 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Byczyna 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 15.01.2018 - 28.01.2018
  2. Składanie wniosków projektów 29.01.2018 - 07.02.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 08.02.2018 - 15.02.2018
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 16.02.2018 - 18.02.2018
  5. Składanie odwołań 19.02.2018 - 26.02.2018
  6. Rozpatrywanie odwołań 27.02.2018 - 28.02.2018
  7. Głosowanie 01.03.2018 - 11.03.2018
  8. Ogłoszenie wyników 14.03.2018
  9. Realizacja projektów 30.03.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Byczyna 2017: zasady

W budżecie obywatelskim będzie 60 tysięcy zł. Obywatelskie inwestycje zgodnie z regulaminem mają mieć wartość 25-30 tysięcy zł.

Byczyna została podzielona na dwa obszary: wschodnią i zachodnią część miasta.
Linią graniczną wyznaczonych obszarów jest droga krajowa nr 11. W każdym z obszarów zostanie wykonana jedna inwestycja, która otrzyma najwięcej głosów.

15 stycznia ruszy kampania informacyjna, w tym spotkania z mieszkańcami. W dniach 29 stycznia - 7 lutego mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje propozycje do budżetu.

Każdy ma prawo złożyć wniosek, musi tylko zdobyć minimum 10 podpisów poparcia od mieszkańców Byczyny.

Zgłoszone wnioski zweryfikuje zespół konsultacyjny. Później będzie czas na odwołania.

Następnie będzie 2-tygodniowe głosowanie.

Wybrane projekty obywatelskie zostaną w lutym wpisane do budżetu gminy.
Inwestycje zostaną wykonane w 2018 r.

WYNIKI GŁOSOWANIA:
Obszar nr 1 - zachodni
Rewitalizacja terenu wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Byczynie (koszt 30.000 zł) – 288 głosów
Remont Dworca PKP – na rzecz „Przystanku Kultura” (30.000 zł) – 4

Obszar nr 2 - wschodni
Doposażenie Stadionu Miejskiego w Byczynie w wiaty dla zawodników oraz piłkochwyty (30.000 zł) – 325
Chodnik pomiędzy ul. Paruszowicką, a ul. Zamojskiego w Byczynie (25.000 zł) - 343

Zwycięskie projekty to:
1. Rewitalizacja terenu wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Byczynie (koszt 30.000 zł) – 288 głosów
2. Chodnik pomiędzy ul. Paruszowicką a ul. Zamojskiego w Byczynie (25.000 zł) - 343

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Byczyna

Lokalizacja: ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna Telefon 77 413 41 50
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości