Budżet obywatelski Byczyna 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Byczyna 2019: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 27.03.2019 - 18.04.2019
  2. Składanie wniosków projektów 19.04.2018 - 29.04.2019
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 30.04.2019 - 24.05.2019
  4. Głosowanie 27.05.2019 - 07.06.2019
  5. Ogłoszenie wyników 14.06.2019
  6. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Byczyna 2019: zasady

1. Zgłaszanym zadaniem może być każdy pomysł, inicjatywa obywatelska mające wpływ na rozwój miasta Byczyna i zaspokojenie potrzeb jej mieszkańców. Realizacja zadań powinna mieć charakter związany z: budową, remontem elementu lub doposażeniem istniejącej infrastruktury miejskiej;
2.Zgłaszane zadania mogą posiadać obszar obejmujący Miasto Byczyna z podziałem na 2 obszary. Wykaz ulic z podziałem na obszary stanowi załącznik nr 6.
3.Szacunkowa wartość zgłaszanego przez mieszkańców zadania nie może być niższa niż 25.000,00 zł., ani wyższa niż 30.000,00 zł.
4.Zgłaszane zadania muszą być realizowane na działce stanowiącej własność Gminy Byczyna.
5.W przypadku nie zgłoszenia wniosku na realizację zadania w którymkolwiek obszarze, środki przekazane do realizacji, nie zostaną przesunięte na kolejny rok.
6.Każde zgłoszone zadanie wymaga poparcia minimum 1 mieszkańca Byczyny. Poparcie wyrażane jest w formie własnoręcznego podpisu na liście poparcia konkretnego zadania. Każdy mieszkaniec Byczyny może poprzeć jedno zadanie zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego Miasta Byczyna.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Byczyna

Lokalizacja: Ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna Telefon 77 413 41 50
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości