Budżet obywatelski Busko-Zdrój 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Busko-Zdrój 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 28.08.2017 - 15.09.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 18.09.2017 - 29.09.2017
  3. Głosowanie 05.10.2017 - 13.10.2017
  4. Ogłoszenie wyników 27.10.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Busko-Zdrój 2017: zasady

Pomysły na rozwój miasta i gminy mieszkańcy mogli zgłaszać do 15 września 2017. Budżet obywatelski wynosi 500 tysięcy złotych. Maksymalny koszt inwestycji nie może przekroczyć 100 tysięcy złotych. Po weryfikacji i ocenie formalnej dokonanej przez urzędową komisję wnioski zostały poddane pod głosowanie mieszkańców gminy. Trwało ono od 5 do 13 października. .
Łącznie zostało oddanych 10732 głosów, w tym: 9385 drogą tradycyjną i 1347 drogą elektroniczną. Głosów ważnych było 9085. Nieważnych głosów było 1647.
Tak wyglądały wyniki głosowania na poszczególne zadania:
- Budowa siłowni zewnętrznej w Skotnikach Dużych – 393 głosy.
- Budowa sceny letniej w Siesławicach – teren rekreacyjny Karabosy – 965 głosów.
- Remont, przebudowa wnętrza Świetlicy Wiejskiej w Kostkach Dużych – 1304 głosy.
- Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Generała Władysława Sikorskiego w Busku-Zdroju – 361 głosów.
- Budowa placu zabaw wraz z elementami ścieżki zdrowia na os. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Busku-Zdroju – 1073 głosy.
- Budowa boiska i siłowni zewnętrznej w Młynach – 932 głosy.
- Zagospodarowanie centrum Szańca obok Wiejskiego Domu Kultury i Kościoła – 1697 głosów.
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zbludowicach, ul. Owczarska, ul. Leśna, ul. Świętokrzyska – 686 głosów.
- Zakup i montaż defibrylatora AED ratującego życie, ul. Mickiewicza 10, Busko-Zdrój – 51 głosów.
- Budowa siłowni zewnętrznej w Słabkowicach – 331 głosów.
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Widuchowej – 1292 głosy.

Do realizacji zostały zakwalifikowane projekty:
- Zagospodarowanie centrum Szańca obok Wiejskiego Domu Kultury i Kościoła – 1697 głosów.
- Remont, przebudowa wnętrza Świetlicy Wiejskiej w Kostkach Dużych – 1304 głosy.
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Widuchowej – 1292 głosy.
- Budowa placu zabaw wraz z elementami ścieżki zdrowia na os. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Busku-Zdroju – 1073 głosy.
- Budowa sceny letniej w Siesławicach – teren rekreacyjny Karabosy – 965 głosów.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Busko-Zdrój

Lokalizacja: aleja Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój Telefon 41 370-52-00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości