Budżet obywatelski Busko-Zdrój 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Busko-Zdrój 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 31.08.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 03.09.2018 - 12.09.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 14.09.2018
  4. Głosowanie 17.09.2018 - 21.09.2018
  5. Ogłoszenie wyników 05.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Busko-Zdrój 2018: zasady

Pomysły na rozwój miasta i gminy mieszkańcy mogli zgłaszać do końca sierpnia 2018. Budżet obywatelski wynosi 400 tysięcy złotych. Po weryfikacji i ocenie formalnej dokonanej przez urzędową komisję wnioski zostały poddane pod głosowanie mieszkańców gminy. Trwało ono od 17 do 21 września. Można było głosować na następujące projekty:
- Zmiana systemu grzewczego w świetlicach wiejskich w Skotnikach Małych i Pęczelicach polegająca na wymianie pieców węglowych na kotły opalane gazem płynnym – propan oraz montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynkach świetlic.
- Uspokojenie ruchu pojazdów na skrzyżowaniu ulicy Boh. Westerplatte z ulicą Armii Krajowej w Busku-Zdroju, polegające na budowie skrzyżowania z wyniesioną powierzchnią
- Budowa chodnika wraz z poszerzeniem drogi nr 889/2 w Owczarach, ul. Świerkowa
- W trosce o bezpieczeństwo – zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowicach
- Rozbudowa i doposażenie placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej w Ruczynowie
- Remont przebudowa wnętrza świetlicy wiejskiej w Wełczu i utwardzenie placu przy tej świetlicy
- Doposażenie obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach: Galów, Kameduły, Zwierzyniec, Szaniec
- Zagospodarowanie terenu przy społecznej szkole podstawowej w Słabkowicach

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Busko-Zdrój

Lokalizacja: aleja Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój Telefon 41 370-52-00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości