Budżet obywatelski Bukowno 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Bukowno 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 03.01.2017 - 31.12.2017
  2. Maraton pisania wniosków 11.01.2017 - 17.02.2017
  3. Kampania promocyjno-informacyjna 03.01.2017 - 28.04.2017
  4. Składanie wniosków projektów 11.01.2017 - 17.03.2017
  5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 20.02.2017
  6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 17.03.2017
  7. Głosowanie 20.03.2017 - 31.03.2017
  8. Ogłoszenie wyników 28.04.2017
  9. Konkurs na realizację projektów 28.04.2017
  10. Realizacja projektów 01.05.2017 - 31.12.2017

Budżet obywatelski Bukowno 2017: zasady

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w ramach BO są osoby stale zamieszkałe w Bukownie, które w roku edycji BO będą mieć ukończone 16 lat.
Każdemu uprawnionemu mieszkańcowi przysługuje prawo złożenia wniosków dotyczących 1 zadania okręgowego i 1 zadania ogólnomiejskiego.
Każdemu uprawnionemu mieszkańcowi przysługuje prawo oddania głosu na 1 zadanie okręgowe, finansowane w ramach BO zgłoszone i dopuszczone do głosowania w okręgu, w którym zamieszkuje oraz na 1 zadanie finansowane w ramach BO zgłoszone i dopuszczone do głosowania jako ogólnomiejskie.

W roku 2017 zwyciężyły takie zadania, jak:
- Budowa siłowni zewnętrznej
- Doposażenie placu zabaw oraz filii MOK w Borze Biskupim w Kącik Zabaw dla dzieci
- Budowa placu zabaw "Leśne Marzenia"
- Montaż sieci czujników jakości powietrza na terenie miasta Bukowno
- Trasy nordic walking po terenie osiedla centrum północ i centrum południe w Bukownie

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Bukownie

Lokalizacja: ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno Telefon 326261820
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości