Budżet obywatelski Bukowno 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Bukowno 2019: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 05.09.2019 - 15.11.2019
  2. Składanie wniosków projektów 11.09.2019 - 30.09.2019
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.10.2019 - 18.10.2019
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 20.10.2019
  5. Głosowanie 21.10.2019 - 03.11.2019
  6. Ogłoszenie wyników 15.11.2019
  7. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Bukowno 2019: zasady

W Bukownie odbywa się już czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego. W tym przeznaczono na ten cel najwięcej pieniędzy, bo 250 tys. zł.

Budżet Obywatelski cieszy się w mieście coraz większym zainteresowaniem. - Tworzy się grupa lokalnych liderów, którzy aktywnie promują swoje projekty i angażują w głosowanie coraz więcej osób - mówi Marcin Cockiewicz, sekretarz miasta.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w ramach BO są osoby stale zamieszkałe w Bukownie, które w roku edycji BO będą mieć ukończone 16 lat. Każdemu uprawnionemu mieszkańcowi przysługuje prawo złożenia wniosków dotyczących 1 zadania okręgowego i 1 zadania ogólnomiejskiego.
Każdemu uprawnionemu mieszkańcowi przysługuje prawo oddania głosu na 1 zadanie okręgowe, finansowane w ramach BO zgłoszone i dopuszczone do głosowania w okręgu, w którym zamieszkuje oraz na 1 zadanie finansowane w ramach BO zgłoszone i dopuszczone do głosowania jako ogólnomiejskie.

W 2019 roku zwyciężyły m.in. takie zadania, jak:
- "Oaza zieleni, spokoju i smaku" - stworzenie sensorycznego skweru przy Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie.
- Piękne otoczenie wielofunkcyjnego boiska – zieleń wokół boiska i altan.
- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Szkolnej (bloki).
- Remont pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Podlesiu.
- Rewitalizacja boiska sportowego przy ul. E. Puza 10 poprzez ustawienie dwóch przenośnych wiat dla korzystających z boiska dla ogółu mieszkańców.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Bukownie

Lokalizacja: ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno Telefon 326261820
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości