Budżet obywatelski Bukowno 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Bukowno 2018: harmonogram

 1. Konsultacje społeczne 01.02.2018 - 22.03.2018
 2. Maraton pisania wniosków 01.02.2018 - 22.03.2018
 3. Kampania promocyjno-informacyjna 01.01.2018 - 08.04.2018
 4. Składanie wniosków projektów 01.02.2018 - 22.03.2018
 5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.02.2018 - 22.03.2018
 6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 22.03.2018
 7. Składanie odwołań 22.03.2018
 8. Rozpatrywanie odwołań 22.03.2018
 9. Głosowanie 22.03.2018 - 08.04.2018
 10. Ogłoszenie wyników 09.04.2018
 11. Działania informacyjne 01.01.2018 - 31.12.2018
 12. Konkurs na realizację projektów 09.04.2018 - 31.12.2018
 13. Realizacja projektów 09.04.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Bukowno 2018: zasady

3. edycja Budżetu Obywatelskiego Bukowna (na rok 2018) ruszyła 1 lutego.
Budżet Obywatelski cieszy się w mieście coraz większym zainteresowaniem. W poprzedniej edycji głosowało 1336 osób, to o 30 proc. więcej niż za pierwszym razem. W sumie podczas dwóch edycji zrealizowano już 13 zadań ogólnomiejskich i 32 okręgowych. - Tworzy się grupa lokalnych liderów, którzy aktywnie promują swoje projekty i angażują w głosowanie coraz więcej osób - mówi Marcin Cockiewicz, sekretarz miasta.
Na trzecią edycję Budżetu Obywatelskiego zostało przeznaczone jak co roku 220 tys. złotych. Pieniądze na realizację wniosków podzielone są na dwie pule: 70 tys. złotych na zadania ogólnomiejskie i 131 tys. złotych na okręgowe. Tych wyznaczono sześć: Podlesie, Bór z Przeniem, Centrum Południe, Centrum Północ, Wodąca i Stare Bukowno z Przymiarkami. 19 tys. złotych pochłoną wydatki związane z organizacją, obsługą i promocją BO.
Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w ramach BO są osoby stale zamieszkałe w Bukownie, które w roku edycji BO będą mieć ukończone 16 lat.
Każdemu uprawnionemu mieszkańcowi przysługuje prawo złożenia wniosków dotyczących 1 zadania okręgowego i 1 zadania ogólnomiejskiego.
Każdemu uprawnionemu mieszkańcowi przysługuje prawo oddania głosu na 1 zadanie okręgowe, finansowane w ramach BO zgłoszone i dopuszczone do głosowania w okręgu, w którym zamieszkuje oraz na 1 zadanie finansowane w ramach BO zgłoszone i dopuszczone do głosowania jako ogólnomiejskie.
W 2018 roku zwyciężyły m.in. takie zadania, jak:
- doposażenie jednostek OSP z terenu Miasta Bukowno w sprzęt niezbędny do udzielania pomocy na miejscu zdarzenia,
- doposażenie Filii MOK i OSP Bukowno w Borze,
- budowa FlowParku do street workoutu w Bukownie,
- budowa siłowni zewnętrznej "Aktywni na co dzień" oraz doposażenie placu zabaw "Leśne Marzenia".

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Bukownie

Lokalizacja: ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno Telefon 326261820
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości