Budżet obywatelski Brodnica 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Brodnica 2017: harmonogram

  1. Maraton pisania wniosków 01.05.2017
  2. Składanie wniosków projektów 01.05.2017
  3. Głosowanie 16.05.2017 - 31.05.2017
  4. Ogłoszenie wyników 20.06.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Brodnica 2017: zasady

W budżecie obywatelskim wnioski mogą składać pełnoletni mieszkańcy miasta. Projekty składane są na początku roku (po ustaleniu kwoty w budżecie). Głosowanie - w maju, wyniki - w czerwcu a realizacja w kolejnym roku kalendarzowym.

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Brodnicy

Lokalizacja: ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica Telefon + 56 4930300
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości