Budżet obywatelski Brodnica 2018

Budżet obywatelski Brodnica 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 16.01.2018 - 15.02.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 16.02.2018 - 30.04.2018
  3. Głosowanie 16.05.2018 - 31.05.2018
  4. Ogłoszenie wyników 20.06.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Brodnica 2018: zasady

Projekty mogą zgłaszać pełnoletni mieszkańcy miasta. Głosują również pełnoletni mieszkańcy. Propozycje mogły dotyczyć terenów, których miasto jest właścicielem. Komisja zweryfikowała osiem zgłoszonych wniosków i dopuściła do głosowania cztery z nich. Głosowanie zakończy się 31 maja 2018 r. Wyniki poznamy 20 czerwca br.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy Brodnica

Lokalizacja: ul. Zamkowa 13a, 87-300 Brodnica Telefon +56 4930300
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości