Budżet obywatelski Brodnica 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Brodnica 2018: harmonogram

  1. Maraton pisania wniosków 16.01.2018 - 15.02.2018
  2. Kampania promocyjno-informacyjna 01.05.2018 - 15.05.2018
  3. Składanie wniosków projektów 16.01.2018 - 15.02.2018
  4. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 16.02.2018 - 30.04.2018
  5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.05.2018
  6. Głosowanie 16.05.2018 - 31.05.2018
  7. Ogłoszenie wyników 20.06.2018
  8. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Brodnica 2018: zasady

Budżet Obywatelski to szczególny sposób decydowania o części wydatków publicznych. Polega na tym, że władze lokalne oddają do dyspozycji mieszkańców określoną część budżetu miejskiego. Dzięki temu każdy z nas może zgłosić a potem w głosowaniu zdecydować, na co te pieniądze zostaną wydane. Zgłaszanie projektów i głosowanie - osoby pełnoletnie, następnie weryfikacja wniosków, głosowanie. Poniżej harmonogram:
od 16.01.2018 r. do 15.02.2018 r. – składanie projektów

od 16.02.2018 r. do 30.04.2018r. – weryfikacja zgłoszonych projektów

od 1.05.2018 r. do 15.05.2018 r. – zapoznanie mieszkańców z przyjętymi projektami

od 16.05.2018 r. do 31.05.2018 r. – głosowanie

od 1.06. 2018 r. do 10.06.2018 r.- liczenie głosów

do 20.06.2018 r. – ogłoszenie wyników

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Brodnicy

Lokalizacja: ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica Telefon 564930300
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości