Budżet obywatelski Braniewo 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Braniewo 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 02.01.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 05.02.2018 - 16.02.2018
  3. Głosowanie 19.02.2018 - 28.02.2018
  4. Ogłoszenie wyników 06.03.2018
  5. Realizacja projektów 30.04.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Braniewo 2018: zasady

W trzeciej edycji budżetu obywatelskiego Braniewa do rozdysponowania było 80000 zł. Przez miesiąc (2 stycznia-2 lutego) trwał nabór wniosków złożonych przez mieszkańców. Wnioski zostały następnie poddane weryfikacji formalno-merytorycznej.
W tym roku zgłoszono zaledwie dwie propozycje do budżetu obywatelskiego: lodowisko przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej w Braniewie (teren przy byłym kąpielisku miejskim).
Wniosek dotyczący budowy lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 3 ze względów formalnych został odrzucony, natomiast drugi wniosek (dotyczący zagospodarowania terenu przy ul. Długiej w Braniewie) został zaakceptowany przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Braniewa.

Projekt został przekazany do realizacji bez potrzeby głosowania.
Zadanie będzie służyło zapewnieniu całorocznych warunków rekreacyjnych mieszkańcom Braniewa i turystom. Przez cały okres wiosenno – letni zagospodarowanie tego terenu sprawi możliwość spędzania wolnego czasu w gronie rodziny i znajomych. W okresie zimowym będzie to miejsce spotkań Stowarzyszenia Morsów korzystających z zimowych kąpieli.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Braniewa

Lokalizacja: ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo Telefon +55 6440-02
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości