Budżet obywatelski Braniewo 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Braniewo 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 02.01.2017 - 03.02.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 06.02.2017 - 15.02.2017
  3. Głosowanie 20.02.2017 - 28.02.2017
  4. Ogłoszenie wyników 06.03.2017
  5. Realizacja projektów 31.03.2017

Budżet obywatelski Braniewo 2017: zasady

Mieszkańcy Braniewa mogli głosować na jedną z czterech propozycji. Głosowanie odbywało się w formie tradycyjnej, poprzez wypełnienie specjalnej ankiety, w której należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz zaznaczyć wybrane zadanie. Tegoroczne głosowanie rozpoczęło się 20 lutego i trwało do 28 lutego. Dopuszczono do niego następujące projekty:
1. Łańcuch przeżycia – widzisz – reaguj i działaj!
2. Modernizacja zaplecza sportowego przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie
3. Zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej w Braniewie (teren przy byłym kąpielisku miejskim) poprzez wykonanie drobnej infrastruktury
4. Modernizacja PARKURU na terenie zabytkowej stajni – ul. Moniuszki 9 w Braniewie

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Braniewa

Lokalizacja: ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo Telefon +48 55 644-01-02
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości