Budżet obywatelski Bojanowo 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Bojanowo 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 30.07.2018 - 31.08.2018
  2. Głosowanie 13.09.2018 - 04.10.2018
  3. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Bojanowo 2018: zasady

Budżet Obywatelski stanowi rodzaj konsultacji społecznych w sprawie wydatkowania części budżetu Gminy Bojanowo na wskazane przez mieszkańców naszej gminy propozycje zadań o charakterze lokalnym, które mieszczą się w jej kompetencjach. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą włączyć się osobiście w wybór zadań, jakie ich zdaniem powinny zostać zrealizowane w ramach oddanej do ich dyspozycji części budżetu gminy.

Obecnie można już oddać głosy na wybrane projekty. Jak to zrobić? Głosowac można w Urzędzie Miejskim w Bojanowie od 13 września do 4 października w godzinach urzędowania:
w poniedziałki - w godz. 8 -16
od wtorku do piątku - w godz. 7 - 15

Poniżej lista projektów, na które można zagłosować:
1. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Gościejewicach.
2. Montaż lamp solarnych w Pakówce przy drodze gminnej nr 8.
3. Modernizacja placu zabaw w oddziale przedszkolnym w Golinie Wielkiej.
4. Doposażenie istniejącego placu zabaw i rozbudowa zewnętrznej siłowni w Golince.
5. Organizacja pikniku motoryzacyjnego, placu zabaw dla dzieci w celu propagowania sportów motorowych. Impreza otwarta dla wszystkich mieszkańców zostanie zorganizowana na terenie toru motocrossowego na starym wylewisku (Klapowo).
6. Zakup nowej tablicy punktowej w celu poprawienia funkcjonalności zajęć sportowych, turniejów oraz meczów na Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bojanowie
7. Akademia Drugiej Młodości - cykl zajęć, warsztatów, spotkań oraz wyjazdów w celu zagospodarowania wolnego czasu dla osób zamieszkałych na terenie gminy Bojanowo.
8. Zakup altan, koszy na śmieci oraz ławek w celu zagospodarowania terenu przy boisku sportowym w Kawczu.
9. Zakup „pudełek życia”, organizacja rajdu rowerowego, biesiady międzypokoleniowej oraz zakup koszy na śmieci i ławek na plac zabaw.
10. „Przedszkolaki odkrywają świat” - cykl wycieczek edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Bojanowo.

Projekty, które w wyniku głosowania uzyskały największą ilość głosów i zostały zakwalifikowane do realizacji przedstawiają się następująco:
- „Modernizacja placu zabaw w oddziale przedszkolnym w Golinie Wielkiej” - 662 głosy
- „Przedszkolaki odkrywają świat” - 584 głosy

Łączne wydatki przeznaczone na Budżet Obywatelski w 2019 roku wynoszą 89.989,71 zł.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Bojanowie

Lokalizacja: Rynek 12, 63-940 Bojanowo Telefon 65 545 62 30
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości