Budżet obywatelski Bojanowo 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Bojanowo 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.09.2017 - 22.09.2017
  2. Głosowanie 09.10.2017 - 27.10.2017
  3. Ogłoszenie wyników 10.11.2017
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Bojanowo 2017: zasady

Budżet Obywatelski stanowi rodzaj konsultacji społecznych w sprawie wydatkowania części budżetu Gminy Bojanowo na wskazane przez mieszkańców naszej gminy propozycje zadań o charakterze lokalnym, które mieszczą się w jej kompetencjach. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą włączyć się osobiście w wybór zadań, jakie ich zdaniem powinny zostać zrealizowane w ramach oddanej do ich dyspozycji części budżetu gminy.

W Gminie Bojanowo wysokość budżetu obywatelskiego w kolejnej edycji została ustalona na kwotę 75 000 złotych. Z tym, że minimalny szacunkowy koszt projektu może wynieść 10 000 złotych, natomiast najwyższy 37 500.

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach budżetu może zgłosić każdy mieszkaniec gminy, który ma czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej oraz organizacja pozarządowa, mająca swoją siedzibę na terenie gminy. Każdy zgłoszony projekt powinien być poparty podpisami minimum trzydziestu mieszkańców. W tej edycji zgłoszonych zostało 9 projektów, ale po weryfikacji komisja zatwierdziła 5. Pozostałe projekty nie spełniły wymagań regulaminowych.

Głosować można było w Urzędzie Miejskim w Bojanowie w terminie od 9 do 27 października br. Głos można było oddać tylko na dwa projekty. Wybór projektów, które zostaną przyjęte do projektu budżetu na kolejny rok, odbywa się poprzez głosowanie na karcie. W innym przypadku głos jest nieważny. Nie ma natomiast możliwości głosowania drogą elektroniczną.
Wyniki:
1. „Piramida linowa HYPERION” - piramida ma powstać na placu zabaw przy boisku sportowym we wsi Czechnów.
2. „Plac zabaw STACYJKOWO” - budowa placu zabaw na działce w miejscowości Bojanowo, między ulicą Kopernika a ulicą Kolejową.
3. „Miejsce rekreacji w Trzeboszu” - projekt ma być realizowany we wsi Trzebosz na placu zabaw. Miejsce rekreacji w Trzeboszu wiąże się z zakupem wraz z montażem dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej (narciarz i wyciskanie siedząc), zakup dwóch urządzeń zabawowych dla dzieci (huśtawka wagowa i talerz na sprężynach) oraz elementy małej architektury.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Bojanowie

Lokalizacja: Rynek 12, 63-940 Bojanowo Telefon 65 545 62 30
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości