Budżet obywatelski Boguchwała 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Boguchwała 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.08.2017 - 30.10.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 31.10.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.11.2017
  4. Głosowanie 01.11.2017 - 08.11.2017
  5. Ogłoszenie wyników 10.12.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Boguchwała 2017: zasady

Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy Gminy Boguchwała, którzy ukończyli 16 lat. Aby głos był ważny należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Formularz Ankiety można pobrać ze strony internetowej www.boguchwala.pl bądź otrzymać w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz ośrodkach kultury i bibliotekach.
W Budżecie Obywatelskim na 2018 rok zadania zostały podzielone na trzy obszary: "budowa, przebudowa dróg i chodników", "budowa, modernizacja oświetlenia" oraz "budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych". Pod głosowanie mieszkańców zostało poddanych 14 zadań drogowych, 7 zadań w zakresie oświetlenia oraz 10 zadań dotyczących terenów rekreacyjnych.

W obszarze "budowa, przebudowa dróg i chodników" zostaną zrealizowane:

Zadanie nr 9 z Niechobrza - Przebudowa drogi gminnej 108185R poprzez budowę chodnika na odcinku od Szkoły Podstawowej nr 1 w Niechobrzu w kierunku Remizy OSP
Zadanie nr 7 z Lutoryża - Przebudowa fosy odwadniającej wzdłuż drogi gminnej Babia Góra II
Zadanie nr 6 z Lutoryża - Przebudowa dogi i budowa miejsc postojowych przy cmentarzu w Lutoryżu
Zadanie nr 10 z Nosówki - Przebudowa drogi z Nosówki do Kielanówki poprzez budowę odcinka chodnika

W obszarze "budowa, modernizacja oświetlenia" zostaną zrealizowane:

Zadanie nr 6 z Niechobrza - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi od Szkoły Podstawowej nr 2 w Niechobrzu w kierunku skrzyżowania z drogą na Kąty
Zadanie nr 7 z Woli Zgłobieńskiej - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na drodze nr 477
Zadanie nr 3 z Lutoryża - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na drodze nr 108186R
Zadanie nr 4 z Mogielnicy - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na drodze nr 1804

W obszarze "budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych" zostaną zrealizowane:

Zadanie nr 1 z Boguchwały Dolnej - Rozbudowa placu zabaw przy rynku w Boguchwale
Zadanie nr 4 z Niechobrza - Budowa parku rekreacyjno-sportowego na działkach za Szkołą Podstawową nr 1 w Niechobrzu

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Boguchwale

Lokalizacja: ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała Telefon 17 87-55-200
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości