Budżet obywatelski Bochnia 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Bochnia 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 10.05.2019 - 15.06.2019
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 10.05.2019 - 30.06.2019
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 25.07.2019 - 31.08.2019
  4. Głosowanie 02.09.2019 - 15.09.2019
  5. Ogłoszenie wyników 21.09.2019
  6. Realizacja projektów 02.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Bochnia 2019: zasady

W 2019 roku budżet obywatelski w Bochni odbywa się już po raz piąty. Na zadania ogólnomiejskie przeznaczono w tym roku ponad 640 tys. zł, natomiast wartość zgłoszonych projektów to ponad 2 mln zł. Kwota na zadania osiedlowe to natomiast 770 tys. zł (po 55 tys. na każde z osiedli), a szacunkowa wartość zgłoszonych projektów wynosi nieco ponad 1 mln zł. Jest więc w czym wybierać.

Głosowanie nad projektami trwało od 2 do 16 września. W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Bochni, który najpóźniej w dniu zakończenia głosowania ukończył 16 lat. Głosowanie odbywa się poprzez internetowy system głosowania: bochniadecyduje.pl (wejście do niego możliwe jest również poprzez stronę główną miasta: www.bochnia.eu).

Osoby posiadające zameldowane stałe lub czasowe zostaną zweryfikowane automatycznie na podstawie numeru PESEL i ulicy zamieszkania. Osoby, które natomiast nie posiadają meldunku w Bochni, a będące mieszkańcami miasta, by wziąć udział w głosowaniu, będą zobligowane do założenia konta w aplikacji obsługującej głosowanie.

Głosować w ramach budżetu obywatelskiego można także w sposób tradycyjny w Urzędzie Miasta Bochnia na dzienniku podawczym.

Szczegółowa lista projektów ogólnomiejskich, jak i osiedlowych, które biorą udział w głosowaniu budżetu obywatelskiego do realizacji w roku 2020 rok, znajduje się tutaj:
http://bochnia.eu/mieszkaniec/budzet-obywatelski/budzet-obywatelski-2020/wykaz-projektow-zakwalifikowanych-pod-glosowanie/

W roku 2019 mieszkańcy Bochni wybrali do realizacji takie zadania w ramach budżetu obywatelskiego, jak:
- Pod Kryształem – estetyczna i funkcjonalna przestrzeń miejska przy dworcu PKP Remont części chodnika z dużej płyty na ul. Gazaris.
- Modernizacja ciągów komunikacyjnych i poprawa bezpieczeństwa.
- Mecz Wisła Kraków – Bocheński Klub Sportowy – wstęp dla wszystkich.
- Rewitalizacja otoczenia budynku przy ul. Bernardyńskiej 10 (Hufiec ZHP i Oddział PTTK).
- „Trzecie miejsce” strefą wypoczynku dla każdego.
- Bezpieczne pobocze.
- Bochnia – Ptasie Miasto II.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Bochnia

Lokalizacja: ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia Telefon 14 614 91 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości