Budżet obywatelski Bobolice 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Bobolice 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 16.01.2017 - 31.01.2017
  2. Składanie wniosków projektów 13.02.2017 - 10.03.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 10.03.2017 - 30.04.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 08.05.2017
  5. Głosowanie 08.05.2017 - 27.05.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Bobolice 2017: zasady

Każdy mieszkaniec mógł oddać maksymalnie po jednym głosie na wybrany projekt w jednej kategorii (miasto i wieś), łącznie maksymalnie 2 głosy

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Bobolicach

Lokalizacja: ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice Telefon 94 34 58 401
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości