Budżet obywatelski Bobolice 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Bobolice 2018: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 16.01.2018 - 29.01.2018
  2. Składanie wniosków projektów 12.02.2018 - 09.03.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 12.03.2018 - 30.04.2018
  4. Głosowanie 07.05.2018 - 21.05.2018
  5. Ogłoszenie wyników 30.06.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Bobolice 2018: zasady

Prawo głosowania posiadają wszyscy mieszkańcy Gminy Bobolice, którzy ukończyli, bądź ukończą 16 lat w roku głosowania, tj. w 2018 roku (urodzeni przed 1 stycznia 2003 roku). Głosujący może wybrać jeden projekt z kategorii Miasto i jeden projekt z kategorii Wieś. Głos można oddać tylko jeden raz.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Bobolicach

Lokalizacja: ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice Telefon +94 34 58 401
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości