Budżet obywatelski Błonie 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Błonie 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 18.06.2018 - 31.07.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.08.2018 - 25.08.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 27.08.2018
  4. Głosowanie 10.09.2018 - 14.09.2018
  5. Ogłoszenie wyników 30.09.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Błonie 2018: zasady

W tegorocznej edycji najwięcej głosów zdobyły projekty "Cyfrowa szkoła dla juniora i seniora", "Poprawa infrastruktury społeczno-kulturalnej" i "Dziecięcy język angielski".

WYNIKI: http://www.blonie.pl/content/podstrony/kat74/pliki/BO_2019_wyniki.pdf

W procesie budżetu obywatelskiego w Błoniu mieszkańcy zaproponują projekty, które mogą zostać zrealizowane w 2019 r. W 3. edycji budżetu obywatelskiego Burmistrz Błonia zaproponował kwotę 1.200.000 złotych.

Gmina została podzielona na "Obszary" obejmujące w mieście osiedla, a na terenie wiejskim - wsie i osiedla. Kwota na projekty w danym Obszarze wynosi: 50.000,- złotych + kwota podzielona proporcjonalnie, wynikająca z liczby mieszkańców danego Obszaru. Kwota ta może być przeznaczona na jeden lub kilka projektów zgodnie z wynikiem konsultacji. Szacunkowy koszt jednego projektu musi zmieścić się w kwocie 5 tysięcy złotych.

Jak złożyć wniosek?

Formularze składa się w terminie od 18 czerwca do 31 lipca 2018 roku.

Propozycję projektu może zgłosić każdy mieszkaniec danego Obszaru, który ukończył 16 lat.
Każdy wniosek musi mieć poparcie, co najmniej 20 mieszkańców danego Obszaru, którzy ukończyli 16 lat.

Formularze w wersji elektronicznej dostępne są na stronie gminy Błonie, w zakładce Budżet
Obywatelski, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w wersji papierowej w kancelarii Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Dokumenty można złożyć:
1) listownie na adres: Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie,
2) osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Błoniu, pok. 1,
3) mailowo na adres wskazany w ogłoszeniu w formie zeskanowanych oryginalnych dokumentów,

Formularze do pobrania są dostępne tutaj: http://www.blonie.pl/z,99,jak-zglosic-projekt-

Weryfikacja projektów

Weryfikacja projektów potrwa od 1 do 25 sierpnia 2018 r.

Weryfikacji projektów w 3. edycji budżetu obywatelskiego dokonuje Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Po ocenie formalno-prawnej, 27 sierpnia 2017 r., na stronie urzędu miasta (http://www.blonie.pl) opublikowana zostania lista pomysłów, które mogą trafić pod głosowanie.

Głosowanie

Głosowanie w Błoniu odbędzie się w terminie: od 10 do 14 września 2018 r. Z kolei wyniki poznamy do 30 września 2018 r.

W głosowaniu udział biorą mieszkańcy danego Obszaru, posiadający w dniu głosowania czynne prawo wyborcze. Na projekty z listy dla danego Obszaru mogą głosować tylko mieszkańcy danego Obszaru.

Głosowanie odbywa się na karcie / formularzu elektronicznym do głosowania dla danego Obszaru
poprzez postawienie znaku X przy jednym z projektów.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Błoniu

Lokalizacja: ul. Rynek 6, 05-870 Błonie Telefon +22 7253004
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości