Budżet obywatelski Błonie 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Błonie 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 12.06.2017 - 31.07.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.08.2017 - 25.08.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 25.08.2017
  4. Głosowanie 11.09.2017 - 15.09.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Błonie 2017: zasady

W procesie budżetu obywatelskiego w Błoniu mieszkańcy proponowali projekty, które mogą zostać zrealizowane w 2018 r. W 2. edycji budżetu obywatelskiego Burmistrz Błonia zaproponował kwotę 1.200.000 złotych.

Gmina została podzielona na "Obszary" obejmujące w mieście osiedla, a na terenie wiejskim - wsie i osiedla. Kwota na projekty w danym Obszarze wynosi: 50.000,- złotych + kwota podzielona proporcjonalnie, wynikająca z liczby mieszkańców danego Obszaru. Kwota ta może być przeznaczona na jeden lub kilka projektów zgodnie z wynikiem konsultacji. Szacunkowy koszt jednego projektu musi zmieścić się w kwocie 5 tysięcy złotych.

Jak można było złożyć wniosek?

Formularze można było składać w terminie od 15 czerwca 2017 do 31 lipca 2017 roku

Propozycję projektu może zgłosić każdy mieszkaniec danego Obszaru, który ukończył 16 lat.
Każdy wniosek musiał mieć poparcie, co najmniej 20 mieszkańców danego Obszaru, którzy ukończyli 16 lat.

Głosowanie w Błoniu odbyło się w terminie: 11 września 2017 - 15 września 2017 r. W głosowaniu mogli wziąć udział mieszkańcy danego Obszaru, posiadający w dniu głosowania czynne prawo wyborcze. Na projekty z listy dla danego Obszaru mogą głosować tylko mieszkańcy danego Obszaru.

Wybrane zwycięskie projekty: "Rodzinny piknik integracyjny - Poznaj sąsiada”, "Modernizacja tarasu zabaw przy Przedszkolu Nr 3", "Budowa oświetlenia drogi w Rochalikach".

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Błoniu

Lokalizacja: ul. Rynek 6, 05-870 Błonie Telefon +22 7253004
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości