Budżet obywatelski Blachownia 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Blachownia 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 22.05.2018 - 29.06.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 02.07.2018 - 03.08.2018
  3. Głosowanie 12.09.2018 - 19.09.2018
  4. Ogłoszenie wyników 28.09.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Blachownia 2018: zasady

Budżet obywatelski w Blachowni, zwany również partycypacyjnym, jest okazją aby zmienić swoje najbliższe otoczenie. To mieszkańcy zgłaszają projekty, które warto zrealizować, także oni wybierają te najlepsze, które będą realizowane. W Blachowni kwota Budżetu Obywatelskiego co roku oscyluje w granicy 350 tysięcy złotych.

Wszystkie szczegóły dotyczące zasad obowiązujących w tegorocznej edycji BO znajdują się w Zarządzeniu Burmistrza nr OR.0050.71.2018 wraz z załącznikami. Do dyspozycji mieszkańców został uruchomiony w siedzibie UM Blachownia w pokoju nr 15 Lokalny Punkt Konsultacyjny wraz z dostępnym w godzinach pracy Urzędu numerem telefonu 34 3270409 wew. 122.

Zadania finansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego dotyczą ogólnospołecznych potrzeb mieszkańców 6 sołectw i 3 obszarów wydzielonych w Mieście Blachownia (Blachownia Północ, Blachownia Centrum, Blachownia Południe).

50% puli zostaje podzielone w równych częściach pomiędzy wszystkie sołectwa i 3 obszary Miasta Blachownia (Blachownia Północ, Blachownia Centrum, Blachownia Południe) stanowiąc kwotę bazową; 50% puli zostaje podzielone proporcjonalnie do liczby mieszkańców każdego sołectwa oraz każdego z 3 obszarów Miasta Blachownia (Blachownia Północ, Blachownia Centrum, Blachownia Południe), ustalonej według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Obliczenie wyniku głosowania na projekty zadań polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów zadań zgłoszonych w danym sołectwie i każdym z 3 obszarów Miasta Blachownia (Blachownia Północ, Blachownia Centrum, Blachownia Południe) do Budżetu Obywatelskiego.

Projekty były zgłaszane do 29 czerwca, zaś samo głosowanie odbyło się w terminie 12-19 września.

Znamy już wyniki tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w Blachowni. Najwięcej głosów zebrał projekt dotyczący opracowania projektu budowy chodnika przy ulicy Starowiejskiej w Blachowni (177 głosów) o wartości 80 tys. zł. Kolejne na liście najpopularniejszych był pomysł pracowni komputerowej w Łojkach (171 głosów) o wartości 34 tys zł i modernizacja pracowni komputerowej w Cisiu (62 głosy) za 29 tys. zł. Wszystkie te projekty zakwalifikowały się do dofinansowania.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Blachowni

Lokalizacja: Henryka Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia Telefon 34 327 04 09
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości