Budżet obywatelski Blachownia 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Blachownia 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 12.06.2017
  2. Składanie wniosków projektów 12.06.2017 - 14.07.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 14.07.2017 - 18.08.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 23.08.2017
  5. Głosowanie 13.09.2017 - 20.09.2017
  6. Ogłoszenie wyników 30.09.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Blachownia 2017: zasady

W III edycji budżetu obywatelskiego w Blachowni, do rozdysponowania na poszczególne projekty było 350 tys. zł
Każdy uprawniony mieszkaniec gminy Blachownia mógł zgłosić do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego projekt zadania publicznego o charakterze lokalnym. Pod warunkiem uzyskania poparcia wyrażonego przez co najmniej 15 mieszkańców, którzy są zameldowani w granicach sołectwa lub w każdym z 3 obszarów Miasta Blachownia (Blachownia Północ, Blachownia Centrum, Blachownia Południe) na pobyt stały lub czasowy, a zadanie będzie ich dotyczyć.

W głosowaniu wzięło udział blisko 1700 osób, co oznacza ponad 40 % wzrost frekwencji w porównaniu do roku ubiegłego. W trzech częściach miasta Blachownia (północ, centrum, południe) oraz we wszystkich sołectwach mieszkańcy wybrali do wykonania w roku 2018: 15 zadań inwestycyjnych i 1 zadanie o charakterze integracyjnym.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Blachowni

Lokalizacja: ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia Telefon 343270409
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości