Budżet obywatelski Biłgoraj 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Biłgoraj 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 15.11.2017 - 20.11.2017
  2. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 15.02.2018
  3. Głosowanie 15.02.2018
  4. Ogłoszenie wyników 20.03.2018
  5. Realizacja projektów 20.03.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Biłgoraj 2018: zasady

Mieszkańcy wybrali o realizacji 1 projekt mieszczący się w wyznaczonej przez miasto kwocie - 200 tys. zł. To "Wymiana oświetlenia na ulicy Nadstawnej" (200 tys. zł.). Za projektem zagłosowało 312 osób.
W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec zameldowany lub zamieszkały na terenie Gminy Miasto Biłgoraj, który w dniu głosowania miał ukończone 16 lat.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Biłgoraj

Lokalizacja: pl. Wolności 16, 23-400 Biłgoraj Telefon 84 686 96 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości