Budżet obywatelski Bieruń 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Bieruń 2018: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 02.04.2018 - 08.06.2018
  2. Składanie wniosków projektów 16.05.2018 - 08.06.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 11.06.2018 - 31.07.2018
  4. Głosowanie 03.09.2018 - 17.09.2018
  5. Ogłoszenie wyników 30.09.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Bieruń 2018: zasady

Swój projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Bierunia, który ukończył 16 lat. Zgłoszone projekty muszą dotyczyć danego okręgu konsultacyjnego (projekty okręgowe) lub całego miasta (projekty ogólnomiejskie). W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane zadania o charakterze lokalnym, należące do zadań własnych gminy i możliwe do realizacji w ciągu 2019 roku.

Nowością tej edycji jest możliwość zgłaszania projektów ogólnomiejskich, na które wydzielono 160 tys. zł.

W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty:
a) zakładające sporządzenie wyłącznie projektu, koncepcji bądź planu przedsięwzięcia,
b) niezgodne z obowiązującymi w mieście planami i programami,
c) niespełniające kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców,
d) służące tylko określonej grupie mieszkańców lub określonemu podmiotowi.

Głosowanie na projekty zgłoszone do tegorocznej edycji rozpoczęło się 3 września i trwało do 17 września. Z 41 projektów poddanych pod głosowanie wybrano 10 do realizacji w roku 2019. Najwięcej głosów zdobyły: budowa miejsca spotkań dla mieszkańców Bierunia, urządzenie zieleni parkowej przy ul.Kossaka, rozbudowa placu zabaw na terenie Rybaczówki.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Bieruniu

Lokalizacja: Rynek 14, 43-150 Bieruń Telefon 32 3242400
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości