Budżet obywatelski Bieruń 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Bieruń 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 03.04.2017 - 31.12.2017
  2. Składanie wniosków projektów 13.04.2017 - 31.05.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.06.2017 - 31.08.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 13.10.2017
  5. Głosowanie 23.10.2017 - 09.11.2017
  6. Ogłoszenie wyników 15.11.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Bieruń 2017: zasady

Głosowanie odbyło się w dniach 23.10-9.11. W dziesięciu okręgach, Każdy miał do dyspozycji 10 punktów, którymi mógł obdzielić dowolną liczbę projektów (rozdanie więcej niż 10 punktów oznaczało nieważność głosu). Głosować miał prawo tylko mieszkaniec danego okręgu i tylko taki, który w dniu głosowania miał skończone 16 lat. Każdy mieszkaniec mógł zagłosować tylko raz.

W wyniku głosowania do realizacji wybrane zostały m.in. cztery różne projekty dotyczące doposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście. Były to:
"Bezpieczny ratownik - edycja II" – w okręgu 12 (Osiedle Granitowa)
"Bezpieczny ratownik - edycja II - większa ochrona dla lepszego bezpieczeństwa strażaka" – w okręgu 13 (Osiedle Węglowa)
"Pożar, powódź, w dnie czy w nocy, straż przychodzi ci z pomocą – doposażenie jednostki OSP Bieruń Nowy w sprzęt ratowniczo-gaśniczy" – w okręgu 14 (Kopalń-Bijasowice)
"Z pożarem na Ty - doposażenie jednostki OSP Bieruń Nowy w sprzęt ratowniczo-gaśniczy" – w okręgu 15 (Warszawska - Wawelska – Zabrzeg)

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Bieruniu

Lokalizacja: ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń Telefon +32 3242400
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości