Budżet obywatelski Bielsko-Biała 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Bielsko-Biała 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 24.01.2017
  2. Kampania promocyjno-informacyjna 03.04.2017 - 05.05.2017
  3. Składanie wniosków projektów 08.05.2017 - 05.06.2017
  4. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 12.06.2017 - 08.09.2017
  5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 04.09.2017
  6. Składanie odwołań 04.09.2017 - 11.09.2017
  7. Głosowanie 12.10.2017 - 19.10.2017
  8. Ogłoszenie wyników 09.11.2017
  9. Działania informacyjne 13.11.2017 - 16.11.2017
  10. Realizacja projektów 02.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Bielsko-Biała 2017: zasady

Budżet obywatelski Bielska-Białej wynosi 4,5 mln zł i jest podzielony jest na dwie części - jedna dotyczy osiedli, druga całego miasta. Na projekty o charakterze lokalnym tj. osiedlowym jest przeznaczona kwota 3 mln zł, która jest rozdzielona w częściach równych, po 100 tys. zł na każde osiedle. Z kolei 1,5 mln zł jest przeznaczone na projekty o charakterze ogólnomiejskim.
Projekt ogólnomiejski to taki, który dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla lub którego miejsce realizacji nie jest przypisane do jednego osiedla. Natomiast projekt osiedlowy dotyczy potrzeb mieszkańców jednego osiedla.
Propozycję projektu - osiedlowego, czy ogólnomiejskiego - może zgłosić każdy mieszkaniec Bielska-Białej, który ukończył 16 rok życia. Taka propozycja musi zostać poparta pisemnie na formularzu przez co najmniej 15 mieszkańców, którzy ukończyli 16 rok życia.
Po weryfikacji projektów przez zespół weryfikacyjny, następuje głosowanie. Każdy mieszkaniec Bielska-Białej, który ukończył 16 rok życia, może wyrazić swoje poparcie poprzez zagłosowanie na jeden projekt ogólnomiejski i jeden projekt lokalny (osiedlowy) z puli wszystkich projektów osiedlowych zgłoszonych w całym mieście.

W osiedlach, gdzie został zgłoszony tylko jeden projekt (i został pozytywnie zweryfikowany) takie głosowanie nie odbywa się - zgłoszony projekt zostaje przekazany do realizacji.

Głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego 2018 odbywało się w dniach od 12 października do 19 października 2017 r.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Lokalizacja: pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała Telefon +33 497 14 89
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości