Budżet obywatelski Bielsko-Biała 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Bielsko-Biała 2018: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 07.05.2018 - 01.06.2018
  2. Maraton pisania wniosków 07.05.2018 - 01.06.2018
  3. Kampania promocyjno-informacyjna 01.04.2018 - 31.07.2018
  4. Składanie wniosków projektów 07.05.2018 - 01.06.2018
  5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 04.06.2018 - 13.07.2018
  6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 31.08.2018
  7. Głosowanie 21.09.2018 - 30.09.2018
  8. Ogłoszenie wyników 07.10.2018
  9. Działania informacyjne 15.10.2018
  10. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Bielsko-Biała 2018: zasady

Budżet Obywatelski Bielska-Białej na rok 2019 uwzględnia dotychczasowe i sprawdzone już rozwiązania, ale nie brakuje zmian. Do takich należy zwiększenie kwoty na projekt ogólnomiejski z 500 tys. zł na 750 tys. zł. To projekt, który dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla lub którego miejsce realizacji nie jest przypisane do jednego osiedla. Zwiększenie kwoty o 250 tys. zł uwzględnia możliwość realizacji większych projektów oraz fakt istotnych zmian w cenach materiałów budowlanych, jak również kosztów generowanych po stronie wykonawcy.

Dużą zmianą jest uzyskanie poparcia co najmniej 2 procent mieszkańców osiedla. Takie rozwiązanie jest wymagane, gdy w danym osiedlu zostanie zgłoszony i pozytywnie zweryfikowany co najmniej jeden projekt, którego wartość po weryfikacji nie przekroczy 100 tys. zł. Aby trafił na listę projektów do realizacji musi na niego zagłosować co najmniej 2 procent mieszkańców danego osiedla.

- To rozwiązanie jest efektem uwag zgłaszanych przez organizacje dokonujące oceny przyjętych rozwiązań w ramach budżetów partycypacyjnych w po-szczególnych gminach m.in. przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides - tłumaczą bielscy urzędnicy.

Do tej pory, gdy w osiedlu był zgłoszony i pozytywnie zweryfikowany tylko jeden projekt, automatycznie przechodził do realizacji. Tymczasem mógł cieszyć się niewielkim poparciem - wystarczyło 15 osób, które go zgłosiło. Według nowych zasad, nawet jeśli tylko jeden projekt zostanie zgłoszony w osiedlu, zostanie poddany głosowaniu. Jeśli poprze go minimum 2 procent mieszkańców osiedla, zostanie zrealizowany.

W szóstej edycji wpisano, że propozycja projektu musi zostać poparta pisemnie na formularzu przez co najmniej 25 mieszkańców miasta lub osiedla (w przypadku projektów osiedlowych).

Dużą nowością jest zrezygnowanie z głosowania za pośrednictwem kart wrzucanych do urny. Głosowanie będzie dobywało się bezpośrednio z wykorzystaniem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego (głosowanie elektroniczne).

Propozycje projektów będzie można składać od 7 maja do 1 czerwca. Ich weryfikacja zakończy się do 31 sierpnia opublikowaniem ostatecznej listy projektów. Głosowanie elektroniczne zaplanowano od 21 do 30 września. Wyniki będą znane do 7 października.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Lokalizacja: pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała Telefon 33 497 14 89
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości