Budżet obywatelski Bielsko-Biała 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Bielsko-Biała 2018: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 07.05.2018 - 01.06.2018
  2. Maraton pisania wniosków 07.05.2018 - 01.06.2018
  3. Kampania promocyjno-informacyjna 01.04.2018 - 31.07.2018
  4. Składanie wniosków projektów 07.05.2018 - 01.06.2018
  5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 04.06.2018 - 13.07.2018
  6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 31.08.2018
  7. Głosowanie 21.09.2018 - 30.09.2018
  8. Ogłoszenie wyników 07.10.2018
  9. Działania informacyjne 15.10.2018
  10. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Bielsko-Biała 2018: zasady

Budżet Obywatelski Bielska-Białej na rok 2019 uwzględnia dotychczasowe i sprawdzone już rozwiązania, ale nie brakuje zmian. Do takich należy zwiększenie kwoty na projekt ogólnomiejski z 500 tys. zł na 750 tys. zł. To projekt, który dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla lub którego miejsce realizacji nie jest przypisane do jednego osiedla. Zwiększenie kwoty o 250 tys. zł uwzględnia możliwość realizacji większych projektów oraz fakt istotnych zmian w cenach materiałów budowlanych, jak również kosztów generowanych po stronie wykonawcy.

Dużą zmianą jest uzyskanie poparcia co najmniej 2 procent mieszkańców osiedla. Takie rozwiązanie jest wymagane, gdy w danym osiedlu zostanie zgłoszony i pozytywnie zweryfikowany co najmniej jeden projekt, którego wartość po weryfikacji nie przekroczy 100 tys. zł. Aby trafił na listę projektów do realizacji musi na niego zagłosować co najmniej 2 procent mieszkańców danego osiedla.

- To rozwiązanie jest efektem uwag zgłaszanych przez organizacje dokonujące oceny przyjętych rozwiązań w ramach budżetów partycypacyjnych w po-szczególnych gminach m.in. przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides - tłumaczą bielscy urzędnicy.

Do tej pory, gdy w osiedlu był zgłoszony i pozytywnie zweryfikowany tylko jeden projekt, automatycznie przechodził do realizacji. Tymczasem mógł cieszyć się niewielkim poparciem - wystarczyło 15 osób, które go zgłosiło. Według nowych zasad, nawet jeśli tylko jeden projekt zostanie zgłoszony w osiedlu, zostanie poddany głosowaniu. Jeśli poprze go minimum 2 procent mieszkańców osiedla, zostanie zrealizowany.

W szóstej edycji wpisano, że propozycja projektu musi zostać poparta pisemnie na formularzu przez co najmniej 25 mieszkańców miasta lub osiedla (w przypadku projektów osiedlowych).

Dużą nowością jest zrezygnowanie z głosowania za pośrednictwem kart wrzucanych do urny. Głosowanie będzie dobywało się bezpośrednio z wykorzystaniem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego (głosowanie elektroniczne).

Propozycje projektów będzie można składać od 7 maja do 1 czerwca. Ich weryfikacja zakończy się do 31 sierpnia opublikowaniem ostatecznej listy projektów. Głosowanie elektroniczne zaplanowano od 21 do 30 września. Wyniki zostały podane 5 października.

W gronie projektów ogólnomiejskich najwięcej głosów otrzymał projekt "Zielona Plaża Miejska" - aż 2 767 osób poparło ten pomysł. Drugim projektem, jaki zostanie zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego 2019 jest "Zamień kopciucha na ekoczyściucha", na który zagłosowało 935 osób.

W ramach tego pierwszego projektu na terenie dawno zapomnianego Parku Strzygowskiego, który rozciąga się wzdłuż ul. Partyzantów, między ul. Bobrową, a dopływem potoku Straconka do rzeki Białej, powstanie ogromna, jedyna w Bielsku-Białej, publiczna przestań do plażowania i piknikowania. Jedną z atrakcji będzie drewniany, nowoczesny tor sprawnościowy dla dzieci, na którym młodzi sportowcy będą mogli sprawdzić swoją szybkość, wytrzymałość oraz zwinność. Dodatkowo, tuż obok, powstanie 3-metrowa liniarnia przypominająca piramidę, będąca ciekawą alternatywą dla ścianki wspinaczkowej. Strefę urozmaicą drewniane huśtawki tradycyjne, huśtawki wagowe oraz liczne bujaki. Cała przestrzeń ma być atrakcyjna dla dzieci, ale przede wszystkim mobilizować ich do wzmożonej aktywności fizycznej. Innowacyjną w skali całego kraju, będzie jedyna w regionie, plenerowa ścianka wspinaczkowa.

Projekt "Zamień kopciucha na ekoczyściucha" pozwoli na wymianę większej liczby kotłów niż dotychczas. Zakłada pokrycie kosztów wymiany starych źródeł ciepła, przeznaczonych do likwidacji. Oznacza to, że kilka budynków, należących do Gminy Bielsko-Biała, podłączyć będzie można do miejskiej sieci ciepłowniczej lub wykonać w nich gazowe, etażowe, centralne ogrzewanie w znajdujących się w nich lokalach mieszkalnych. Umożliwi to likwidację dotychczasowych, nieekologicznych źródeł ciepła na węgiel. Projekt zakłada również termomodernizację budynków w celu uniknięcia strat ciepła.

W głosowaniu na projekty osiedlowe w trzech osiedlach Górnym Przedmieściu, Grunwaldzkim, Śródmieściu nie zostanie zrealizowany żaden projekt, choć takie były zgłoszone - wszystko dlatego, że nie otrzymały wymaganego 2-procentowego poparcia mieszkańców osiedla.

Wyniki osiedlowe:
Osiedle Beskidzkie - Budowa Mini-Miasteczka Ruchu Rowerowego na Osiedlu Beskidzkim
Osiedle Biała Krakowska - Remont chodnika od ul. Lipnickiej 66 do ul. E. Dembowskiego
Osiedle Biała Północ - Urządzenia zabawowe przy placu zabaw dla starszych dzieci i młodzieży oraz punkt ćwiczeń
Osiedle Biała Wschód - Bliżej Europy - pracownia językowa w Szkole Podstawowej nr 9
Osiedle Bielsko Południe - Osiedle nasze w pełnej krasie czyli Zielona łąka przy ul. Żywieckie Przedmieście. Wyposażenie wybiegu dla psów przy Parku Włókniarzy
Osiedle Dolne Przedmieście - Wykonanie placu zabaw w rejonie ulicy Asnyka w Bielsku-Białej
Hałcnów - Ratują Wasze Zdrowie, Mienie i Życie
Kamienica - Urokliwa Kamienica
Osiedle Karpackie - Remont Łazienek Szkolnych w SP nr 37 - kontynuacja
Komorowice Krakowskie -W trosce o życie, zdrowie i ochronę mienia mieszkańców Komorowic Krakowskich
Komorowice Śląskie - Remont klatki schodowej w budynku Katowicka 65 i rozbudowa placu zabaw przy ul. Mazańcowickiej 34
Osiedle Kopernika - Utwardzenie terenu nieruchomości przy ul. Brodzińskiego w celu umożliwienia dojazdu służb interwencyjnych oraz wykonania miejsc postojowych w tym dla osób niepełnosprawnych
Leszczyny - Remont chodników przy blokach nr 119, 121a, 123 przy ul. Żywieckiej
Lipnik - ...bo łączy nas Lipnik
Osiedla Mieszka I - Remont drogi wewnętrznej - boczna Wita Stwosza - (wymiana nawierzchni), biegnącej na tyłach budynku Piastowska 46, dookoła budynku Piastowska 44 (Kuratorium Oświaty), do placu zabaw i bloku Piastowska 42 - na odcinkach stanowiących własność Miasta Bielska
Mikuszowice Krakowskie - Bezpieczeństwo przy kościele św. Barbary w Mikuszowicach Krakowskich ul. Cyprysowa
Mikuszowice Śląskie - Miejsca parkingowe dla Osiedla
Osiedle Piastowskie - Remont drogi wewnątrzosiedlowej przy ul. Księcia Przemysława na osiedlu Piastowskim
Osiedle Polskich Skrzydeł - Strefa aktywności fizycznej dla osób dojrzałych na Osiedlu Polskich Skrzydeł w Bielsku-Białej
Osiedle Słoneczne - Ścieżka edukacyjna "Na tropie przyrody"
Osiedle Stare Bielsko - Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gry Podwórkowe
Straconka - Zagospodarowanie terenu zielonego na cele rekreacyjne w Straconce oraz zakup do filii Książnicy Beskidzkiej - Biblioteki w Straconce, książek, urządzeń, materiałów wg listy. Zielony zakątek, Przystanek Turysty - kontynuacja, uzupełnienie
Wapienica - Rozwój infrastruktury przyjaznej mieszkańcom na terenie "Manhattanu" w Wapienicy
Osiedle Wojska Polskiego - Bajkowy Plac Zabaw
Osiedle Złote Łany - Zakup książek i wyposażenia dla filii Książnicy Beskidzkiej na Osiedlu Złote Łany

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Lokalizacja: pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała Telefon 33 497 14 89
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości