Budżet obywatelski Bielsk Podlaski 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Bielsk Podlaski 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.07.2019 - 30.07.2019
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 02.09.2019 - 19.09.2019
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 20.09.2019 - 27.09.2019
  4. Głosowanie 01.10.2019 - 08.10.2019
  5. Ogłoszenie wyników 15.10.2019
  6. Działania informacyjne 16.09.2019 - 15.11.2019
  7. Konkurs na realizację projektów 16.09.2019 - 31.12.2019
  8. Realizacja projektów 02.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Bielsk Podlaski 2019: zasady

Propozycja projektu wnioskowanego do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być poparta przez grupę co najmniej 15 mieszkańców Miasta Bielsk Podlaski. Każdy mieszkaniec Bielska Podlaskiego może poprzeć dowolną liczbę projektów podlegających zgłoszeniu. Z ogólnej kwoty 400 tys. zł, 300 tys. przeznaczanych jest na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz 100 tys. na projekty o charakterze bieżącym.

Pojedynczy projekt (zadanie) nie może przekroczyć kwoty: 250.000 zł. – projekt o charakterze inwestycyjnym (inwestycje, zakupy inwestycyjne);
30.000 zł. – projekt o charakterze bieżącym.

Projekt (zadanie) o charakterze majątkowym może być realizowany wyłącznie na gruncie lub w obiekcie stanowiącym własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, po uzyskaniu zgody Zarządzającego, z wyłączeniem nieruchomości znajdujących się w trwałym zarządzie jednostek oświatowych.

Projekt o charakterze bieżącym może być realizowany wyłącznie na gruncie lub w obiekcie stanowiącym własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski lub samorządowej instytucji kultury, po uzyskaniu zgody Zarządzającego. Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego powinna się odbywać w ciągu jednego roku budżetowego. W ramach konsultacji nie mogą być zgłaszane projekty dotyczące wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej.

Każdy mieszkaniec może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz. Głosujący będzie mógł wybrać maksymalnie 2 projekty z listy zweryfikowanych projektów o charakterze inwestycyjnym i maksymalnie 2 projekty z listy zweryfikowanych projektów o charakterze bieżącym.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
wszyscy niepełnoletni za zgodą opiekuna

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Lokalizacja: ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski Telefon 85 731 81 88
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości