Budżet obywatelski Bielsk Podlaski 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Bielsk Podlaski 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 02.07.2018 - 31.08.2018
  2. Głosowanie 01.10.2018 - 09.10.2018
  3. Ogłoszenie wyników 31.10.2018
  4. Realizacja projektów 31.12.2018

Budżet obywatelski Bielsk Podlaski 2018: zasady

Kwota 400 tys. zł, która przewidziana jest w tegorocznym budżecie dzieli się na: 300 tys. zł na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz 100 tysięcy zł na projekty o charakterze bieżącym. Pojedynczy projekt nie może przekroczyć kwoty 250.000 zł (inwestycyjny) i 30.000 zł (bieżący).

Zgłaszane projekty o charakterze majątkowym mogą być realizowane wyłącznie na gruncie lub w obiekcie stanowiącym własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, z wyłączeniem nieruchomości znajdujących się w trwałym zarządzie jednostek oświatowych, po uzyskaniu zgody zarządzającego.

Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego powinna się odbywać w ciągu jednego roku budżetowego. W ramach konsultacji nie mogą być zgłaszane projekty dotyczące wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej.

Propozycja projektu zgłaszanego w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być poparta przez grupę co najmniej 25 mieszkańców Miasta Bielsk Podlaski. Każdy mieszkaniec Bielska może poprzeć dowolną liczbę projektów (zadań) podlegających zgłoszeniu.

Każdy mieszkaniec może wziąć udział w głosowaniu tylko raz. Głosujący będzie mógł wybrać maksymalnie 2 propozycje z listy zweryfikowanych projektów (zadań) o charakterze inwestycyjnym i maksymalnie 2 propozycje z listy zweryfikowanych projektów (zadań) o charakterze bieżącym.

W tegorocznej edycji mieszkańcy wybrali jedno zadanie o charakterze majątkowym i sześć zadań o charakterze bieżącym.Największą liczbę głosów wśród propozycji zadań majątkowych, bo aż 921, otrzymał projekt pn. „Plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni i boisko do siatkówki plażowej w parku przy ulicy Rejtana w Bielsku Podlaskim”, uzyskując tym samym znaczącą przewagę nad pozostałymi zadaniami. Co ciekawe zadanie to już przed rokiem było w gronie dwóch projektów, które zdobyły największe poparcie mieszkańców obok „Budowy fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim”. Wówczas z powodu uzyskania równej liczby głosów przed dwa zwycięskie projekty konieczne było losowanie, a szczęście uśmiechnęło się do pomysłu budowy fontanny. W tym roku bielszczanie potwierdzili swoje poparcie dla idei budowy placu zabaw, czego efektem jest bezapelacyjne zwycięstwo w najnowszej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Bielsk Podlaski.

Interesująco skończyło się głosowanie na projekty o charakterze bieżącym, na których realizację zaplanowano 100 000 zł. W tej sumie zamyka się sześć projektów (zadań): Festiwal „Pod opieką Bogurodzicy”, zakup dwóch kurtyn/bram wodnych, „Koperta życia” dla seniora (o wartości 6 250 zł), letnie potańcówki w Bielsku Podlaskim, Aktywny Bielsk Podlaski – treningi kettlebell, Pamięć i Duma – Powstanie Warszawskie 75 lat po.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
niepełnoletni za zgodą opiekuna

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Lokalizacja: ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski Telefon 85 731 81 88
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości