Budżet obywatelski Bielawa 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Bielawa 2019: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 01.08.2019 - 10.08.2019
  2. Kampania promocyjno-informacyjna 11.08.2019 - 31.08.2019
  3. Składanie wniosków projektów 01.09.2019 - 15.09.2019
  4. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.10.2019 - 12.10.2019
  5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 20.10.2019
  6. Głosowanie 20.10.2019
  7. Ogłoszenie wyników 30.11.2019
  8. Realizacja projektów 01.01.2020 - 30.06.2020

Budżet obywatelski Bielawa 2019: zasady

Mieszkańcy zgłaszają projekty, komisja je opiniuje, a potem jest głosowanie. Co ciekawe wygrywa tylko jeden projekt - ten który otrzyma największą liczbę głosów.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Bielawie

Lokalizacja: pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa Telefon 748328735
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości