Budżet obywatelski Białystok 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Białystok 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 01.04.2017 - 20.05.2017
  2. Składanie wniosków projektów 04.05.2017 - 31.05.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.05.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 05.09.2017
  5. Głosowanie 04.10.2017 - 18.10.2017
  6. Ogłoszenie wyników 31.10.2017
  7. Konkurs na realizację projektów 01.11.2017 - 31.12.2017
  8. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Białystok 2017: zasady

Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane projekty, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. W uzasadnionych przypadkach realizację projektu można wydłużyć.
W przypadku projektów, których realizacja wymaga lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić obszar, na którym Miasto Białystok może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne.
Istnieje możliwość zgłoszenie projektu zlokalizowanego na terenie nie będącym własnością Miasta. Wymagane jest wówczas dołączenie do formularza zgłoszeniowego oświadczenia dotyczącego udostępnienia i wykorzystania nieruchomości do celów realizacji projektu.
W pierwszych edycjach Budżetu w grę wchodziły tylko inwestycje. Później oferta ta została rozszerzona także na propozycje społeczne, sportowe, czy kulturalne.
Głosujemy na dwa rodzaje projektów - ogólnomiejskie i osiedlowe.

W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty:
- które zakładają realizację jedynie części, etapu projektu, w tym sporządzenia wyłącznie koncepcji bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;
- które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności;
- które są sprzeczne z przyjętymi planami, strategiami i programami Miasta Białegostoku;
- które po realizacji generowałyby koszty eksploatacji przekraczające w skali roku 5% wartości proponowanego projektu;
- które o charakterze inwestycyjnym (tzw. projekty twarde) zlokalizowane na terenie placówek oświatowych;
- których efekty nie spełniają kryterium ogólnodostępności;
- które nie spełniają kryterium celowości i gospodarności;
- o charakterze nieinwestycyjnym (tzw. projekty miękkie), których szacunkowa wartość przekracza kwotę 50 000,00 zł.

W ramach tegorocznej edycji budżetu będzie przeprowadzona rewitalizacja stawu przy ul. Mickiewicza, w przestrzeni miasta stanie rzeźba wspinaczkowa, a na os. Leśna Dolina zbudowane będzie centrum zabaw.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
tylko pełnoletni niepełnoletni za zgodą opiekuna

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Białymstoku

Lokalizacja: ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok Telefon 85 879 7979
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości