Budżet obywatelski Białystok 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Białystok 2019: harmonogram

 1. Konsultacje społeczne 01.02.2019 - 09.04.2019
 2. Maraton pisania wniosków 10.04.2019
 3. Kampania promocyjno-informacyjna 20.03.2019 - 10.05.2019
 4. Składanie wniosków projektów 10.04.2019
 5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 10.04.2019 - 17.09.2019
 6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 17.09.2019 - 30.09.2019
 7. Głosowanie 01.10.2019 - 15.10.2019
 8. Ogłoszenie wyników 16.10.2019 - 31.10.2019
 9. Działania informacyjne 02.09.2019 - 01.10.2019
 10. Konkurs na realizację projektów 01.11.2019 - 31.12.2019
 11. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Białystok 2019: zasady

Każdy będzie mógł oddać dwa głosy. Jeden na projekt ogólnomiejski i jeden na osiedlowy. Albo też dwa na projekty ogólnomiejskie czy dwa na osiedlowe. W poprzedniej edycji mogliśmy głosować dodatkowo na projekty edukacyjne i tzw. zielony budżet. W obecnej edycji nie ma już takiej możliwości. Niemniej projekty edukacyjne czy „zielone” można oczywiście zgłaszać w ramach ogólnomiejskich czy osiedlowych.
D wykorzystania jest 12 mln zł – 4 mln zł na projekty ogólnomiejskie i 8 mln zł na osiedlowe. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego twardego to 1 mln zł, a miękkiego - 25 tys. zł. Natomiast maksymalna wartość projektu osiedlowego twardego to 500 tys. zł, a miękkiego - 25 tys. zł.

Numer edycji:
7
Kto może głosować:
niepełnoletni za zgodą opiekuna tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Białymstoku

Lokalizacja: ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok Telefon 85 879 7979
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości