Budżet obywatelski Białystok 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Białystok 2018: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 01.04.2018 - 18.05.2018
  2. Maraton pisania wniosków 07.05.2018 - 31.05.2018
  3. Składanie wniosków projektów 07.05.2018 - 31.05.2018
  4. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.05.2018 - 31.08.2018
  5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 04.10.2018
  6. Głosowanie 04.10.2018 - 18.10.2018
  7. Ogłoszenie wyników 09.11.2018
  8. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Białystok 2018: zasady

W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty:
- które zakładają realizację jedynie części, etapu projektu, w tym sporządzenia wyłącznie koncepcji bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;
- które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności;
- które są sprzeczne z przyjętymi planami, strategiami i programami Miasta Białegostoku;
- które po realizacji generowałyby koszty eksploatacji przekraczające w skali roku 5% wartości proponowanego projektu;
- które o charakterze inwestycyjnym (tzw. projekty twarde) zlokalizowane na terenie placówek oświatowych;
- których efekty nie spełniają kryterium ogólnodostępności;
- które nie spełniają kryterium celowości i gospodarności;
- o charakterze nieinwestycyjnym (tzw. projekty miękkie), których szacunkowa wartość przekracza kwotę 50 000,00 zł.

Na projekty ogólnomiejskie przeznaczono w sumie 3 mln z ł, na osiedlowe - 4 mln zł.
Tegorocznym novum są dwie nowe kategorie - zielony budżet (1 mln) i projekty oświatowe (2 mln). Ta pierwsza kategoria dotyczy tworzenia nowych terenów zielonych i rewitalizacji starych. Druga - pomysłów realizowanych na terenie placówek oświatowych. Szkoły wracają do budżetu obywatelskiego po przerwie. Przez ostatnie lata nie mogły z niego korzystać, bo jak niektórzy twierdzili, były zbyt silną konkurencją dla pozostałych projektów. Jest to powrót, ale na zasadzie kompromisu. Bo wprowadzono 2-milionowy limit, którego wcześniej nie było.

Z limitów zrezygnowano natomiast jeśli chodzi o projekty osiedlowe. Przestaje bowiem obowiązywać zasada, że na pojedyncze osiedle przeznacza się maksymalnie 250 tys. zł. Teraz wszystkie osiedla mają ogólną pulę i może być tak, że na jednym będzie realizowanych kilka projektów, a na drugim ani jeden.

Głosowanie w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego rozpoczęło się 4 października.

W wyniku głosowania do realizacji trafi w sumie 27 pomysłów spośród 93 zakwalifikowanych do głosowania. W głosowaniu wzięły udział 43 584 osoby. Wśród pomysłów, które zyskały największe poparcie są m.in. ambulans, mostek nad rowem w Zwierzyńcu, czy parking przy transportowej.

Zwycięskie projekty ogólnomiejskie:

1. Ratujmy życie i zdrowie mieszkańców Białegostoku – nowy ambulans dla pogotowia
2. Park trampolin
3. Biblia – źródło kulturowych kontekstów
4. Ciąg pieszo-jezdny między ulicą Świętokrzyską i Narewską wraz z miejscami parkingowymi przy ulicy Świętokrzyskiej
5. Street Workout dla każdego
6. Święto rzeki Białej
7. Mostek nad rowem w Rezerwacie Zwierzyniec
8. Z rodziną na piknik w Białymstoku. Rodzinne tereny piknikowe.

Projekty osiedlowe:
1. Największy plac zabaw w Białymstoku – strefa malucha
2. Park Antoniuk – bezpieczny i wygodny
3. Budowa linarium – największej piramidy wspinaczkowej w regionie
4. Żyj aktywnie na Pieczurkach. Małe Centrum rekreacji – część II
5. „Wczoraj trawa – dziś zabawa” - plac zabaw i zewnętrzna siłownia na osiedlu Jaroszówka
6. Plac zabaw „Na łąkach” - ogólnodostępny skwer rekreacyjny
7. Droga wewnętrzna na osiedlu Piaski wraz z miejscami parkingowymi
8. Plac parkingowy na osiedlu Wygoda u zbiegu ulic J.K. Kluka i S. Nowakowskiego
9. Zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie rzeki Białej na wysokości ulicy Pod Krzywą
10. Budowa osiedlowego parkingu w rejonie ulicy Ekologicznej i Transportowej

Projekty Oświatowe:
1. Modernizacja sali gimnastycznej i natrysków w SP 47
2. Parking przy Centrum Sportowym „Tysiąclecia” - Osiedle Białostoczek
3. Ruch i zabawa to dla małych ważna sprawa: - plac zabaw przy SP 22 w Białymstoku
4. Lokalne Centrum Aktywności Osiedla Sienkiewicza
5. Dla każdego coś zdrowego
6. Przystanek szkołą – utworzenie 4 stref relaksu i aktywności w ZSTiOzOL przy ul. H. Sienkiewicza 57
7. Budowa „osiedlowego zakątka doświadczania przyrody” przy SP 47 na ul. Palmowej 28
8. Podróżnicy w czasie

Projekty Zielonego Budżetu:
1. Bulwary Dolistówki

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
tylko pełnoletni niepełnoletni za zgodą opiekuna

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Białymstoku

Lokalizacja: ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok Telefon 85 879 7979
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości