Budżet obywatelski Białogard 2018

Budżet obywatelski Białogard 2018: harmonogram

 1. Konsultacje społeczne 14.02.2018 - 16.04.2018
 2. Maraton pisania wniosków 15.02.2018 - 16.04.2018
 3. Kampania promocyjno-informacyjna 15.02.2018 - 16.04.2018
 4. Składanie wniosków projektów 15.02.2018 - 16.04.2018
 5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 15.02.2018 - 09.05.2018
 6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 09.05.2018
 7. Składanie odwołań 09.05.2018 - 18.05.2018
 8. Rozpatrywanie odwołań 21.05.2018
 9. Głosowanie 04.06.2018 - 13.06.2018
 10. Ogłoszenie wyników 18.06.2018
 11. Realizacja projektów 02.07.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Białogard 2018: zasady

Burmistrz Białogardu ogłasza nabór propozycji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego do końca stycznia danego roku.
Formularze z propozycją projektu można składać do połowy kwietnia: listownie na adres: Urząd Miasta Białogard, 78-200 Białogard, ul. 1 Maja 18, z adnotacją na kopercie „ Budżet Obywatelski”; bezpośrednio w Urzędzie Miasta Białogard w Biurze Obsługi Interesanta, 78-200 Białogard, ul. 1 Maja 18; elektronicznie na adres obywatelski@bialogard.info lub um.sekretariat@bialogard.info, przy czym formularz projektu zgłoszony elektronicznie musi zawierać wszystkie wymagane załączniki w postaci skanów oryginałów dokumentów; elektronicznie na stronie internetowej www.obywatelski.bialogard.info.
Powołano Punkt Konsultacyjny Budżetu Obywatelskiego, mieści się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miasta Białogard, pokój 258.
Weryfikacja złożonych projektów nastąpi do 9 maja. Głosowanie zaplanowano na 4-13 czerwca, a wyniki poznamy 18 czerwca. Zwycięskie projekty będą zrealizowane w tym roku.

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Białogard

Lokalizacja: ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard Telefon 94 312 3472
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości