Budżet obywatelski Bełchatów 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Bełchatów 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 24.04.2017 - 14.07.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 24.04.2017 - 04.08.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 04.09.2017
  4. Głosowanie 11.09.2017 - 19.09.2017
  5. Ogłoszenie wyników 25.09.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Bełchatów 2017: zasady

Ogłoszenie wyników 5. edycji odbyło się 25 września 2017 roku. Wybrano osiem projektów, które będą realizowane w 2018 roku, dwa z nich to projekty miękkie, sześć to projekty twarde. Wśród projektów miękkich do realizacji zakwalifikowały się następujące pomysły: Nasze dzieci badamy - wadom się nie damy (koszt szacunkowy 50 tys. zł), Bezpieczne Serce 24 h pod kontrolą (koszt szacunkowy ok. 50 tys. zł).
Mieszkańcy zadecydowali też, że wśród projektów twardych realizowane będą: "Cafe Senior Raj" - Centrum Aktywności Seniora (koszt ok. 80 tys. zł); Aktywnie i Wesoło - plac zabaw dla dzieci w na osiedlu Dolnośląskim w rejonie bloku 315 (koszt ok. 400 tys. zł); Bezpieczne - Doświetlone przejścia dla pieszych (koszt ok. 200 tys. zł), Adaptacja osiedlowego lasku wraz z budową siłowni plenerowej (koszt ok. 300 tys. zł); Budowa toalety publicznej wraz z przyłączami (koszt ok. 200 tys. zł). Szóste miejsce w głosowaniu zajął projekt pt. "Lekki plecak - odciążamy kręgosłupy naszych dzieci" (zakładał on budowę szafek w szkołach podstawowych, gdzie uczniowie mogliby zostawiać książki po lekcjach). Jednak projekt wyceniono na ponad milion złotych, dlatego nie będzie on realizowany, gdyż wówczas suma wszystkich projektów przekroczyłaby 1,5 mln zł, a taka kwota była przeznaczona była na budżet obywatelski. Dlatego realizowany za to zostanie kolejny projekt, który w głosowaniu zajął dopiero siódme miejsce, ale jest tańszy i starczy na niego pieniędzy. Chodzi o pomysł pn. Przez zatoczkę do szkoły - monitorowana zatoczka postojowa (koszt ok. 100 tys. zł).

W sumie w piątej edycji Budżetu Obywatelskiego w głosowaniu oddano 4343 głosy. 177 głosów było nieważnych.

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Bełchatowa

Lokalizacja: ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów Telefon 447335137
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości