Budżet obywatelski Będzin 2018

Budżet obywatelski Będzin 2018: harmonogram

  1. Maraton pisania wniosków 04.05.2018 - 30.05.2018
  2. Składanie wniosków projektów 04.05.2018 - 30.05.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.09.2018 - 30.09.2018
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.10.2018 - 31.10.2018
  5. Głosowanie 01.10.2018 - 12.10.2018
  6. Ogłoszenie wyników 15.11.2018
  7. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Będzin 2018: zasady

To pierwsza edycja budżetu obywatelskiego w Będzinie. Mieszkańcy od 4 do 30 maja mogą zgłaszać swoje propozycje do budżetu, na załączonym formularzu w Urzędzie Miejskim w Będzinie, lub drogą pocztową, lub mailowo na adres budzetobywatelski@um.bedzin.pl.

Zgłaszane projekty nie będą mogły przekraczać 15% wszystkich środków przeznaczonych na ten cel.

Każdy wniosek musi zyskać poparcie minimum 30 osób. Należy do niego dołączyć plany i szkice, kalkulacje kosztów realizacji i rocznego utrzymania oraz inne materiały (np. wizualizacje).

Te z wniosków, które spełnią wymagania formalne i merytoryczne zostaną poddane pod głosowanie, które odbędzie się w październiku.

Spośród 47 projektów zgłoszonych w 2018 roku do realizacji trafi 9, które zostały wybrane przez mieszkańców. Na ich realizację w 2019 roku przeznaczony zostanie prawie 1 mln złotych.

Do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Będzina na 2019 rok zakwalifikowano następujące projekty:

31. BEZPIECZNY BĘDZIN - DOBRZE WYPOSAŻONA STRAŻ POŻARNA GWARANCJĄ MOJEGO BEZPIECZEŃSTWA - Ochotnicza Straż Pożarna Grodziec, 42-506 Będzin, ul. Czesława Miłosza 28

22. INWESTYCJE REMONTOWO-MODERNIZACYJNE ORAZ ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA JEDNOSTKI OSP ŁAGISZA - ul. Pokoju 44, 42-504 Będzin

28. BUDOWA BOISK DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ORAZ DO STREETBALL - Będzin, ul. Kolorowa (działka nr 1162/43 k.m.3 obręb Łagisza)

30. WYMIANA OGRODZENIA WRAZ Z DOPOSAŻENIEM PLACU ZABAW - Będzin, ul. Traugutta 1a (teren Przedszkola Miejskiego nr 14)

38. BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI - Przedszkole Miejskie nr 9 im. Wandy Chotomskiej, ul. Ignacego Krasickiego 6, 42-500 Będzin

14. OŚWIETLENIE GÓRY ŚW. DOROTY W GRODŹCU ORAZ URZĄDZENIE MIEJSC DO ODPOCZYNKU I RELAKSU NA GÓRZE ŚW. DOROTY W GRODŹCU - Góra św. Doroty w Grodźcu, ul. Chopina

3. MUSICAL KRĘGI ŻYCIA - Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie

24. BUDOWA PARKINGU - parking zlokalizowany na działce nr 33/14 w rejonie bloku przy ul. Szymborskiej

42. BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GARAŻY - Będzin - Łagisza, ul. Kolorowa

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
wszyscy tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Będzinie

Lokalizacja: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin Telefon 32 267-70-41
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości