Budżet obywatelski Barlinek 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Barlinek 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 01.02.2017 - 31.05.2017
  2. Składanie wniosków projektów 01.03.2017 - 31.03.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 31.03.2017 - 21.04.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 21.04.2017
  5. Głosowanie 24.04.2017 - 19.05.2017
  6. Ogłoszenie wyników 21.05.2017 - 31.05.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Barlinek 2017: zasady

1 lutego 2017 r. zostało podjęte zarządzenie Burmistrza Barlinka w sprawie „przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek na 2018 rok”. W marcu, każdy mieszkaniec gminy mógł zgłaszać projekty, które nie były ograniczone tematycznie lecz tylko planowaną kwotą w wysokości 300 tys. zł. Wpłynęło 5 (pięć) wniosków do Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek na 2018 rok. Zostały one poddane weryfikacji formalnej przez pracowników urzędu. Po weryfikacji formalnej od 24 kwietnia do 19 maja wszyscy mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 16 lat mogli oddać głos na jeden projekt. 23 maja zostały ogłoszone wyniki głosowania na poszczególne projekty. W głosowaniu oddano 3 269 głosów. Najwięcej głosów zdobył projekt dotyczący budowa chodnika przy ul. Gorzowskiej w Moczkowie.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Barlinku

Lokalizacja: ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek Telefon 957465540
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości