Budżet obywatelski Barcin 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Barcin 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 08.05.2018 - 18.06.2018
  2. Głosowanie 04.09.2018 - 17.09.2018
  3. Ogłoszenie wyników 01.10.2018
  4. Realizacja projektów 01.10.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Barcin 2018: zasady

To już 4 edycja budżetu obywatelskiego, w której mieszkańcy decydują na realizację jakich projektów zostanie przeznaczona kwota 370.000 zł. Na zadania w sołectwie Piechcin przeznaczono 70.000 zł i natomiast zadania w Barcinie – 300.000 zł.
Zarówno wnioskodawca jak i osoby popierające daną inicjatywę musiały mieć skończone 16 lat.
Do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dla Gminy Barcin przyjęte zostaną zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Tegoroczne głosowanie rozpoczęło się 3 września i potrwa do 16 września.
Wyniki poznamy w październiku.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Barcinie

Lokalizacja: ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin Telefon 48 52 383 41 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości