Budżet obywatelski Barcin 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Barcin 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 08.05.2017 - 18.06.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 19.06.2017 - 31.07.2017
  3. Głosowanie 04.09.2017 - 17.09.2017
  4. Ogłoszenie wyników 02.10.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Barcin 2017: zasady

Od 8 maja do 18 czerwca 2017 roku mieszkańcy Barcina, Piechcina i Aleksandrowa mający ciekawy pomysł na zadanie inwestycyjne, szkolenie, wydarzenie kulturalne lub inicjatywę, mogli zgłaszać swoje propozycje do sfinansowania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2018. Do rozdysponowania było 300 000 zł na realizację zadań na obszarze miasta Barcin i 70 000 zł dla sołectwa Piechcin
Zadanie do zrealizowania w ramach projektu "Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2018 roku mógł zgłosić każdy mieszkaniec gminy Barcin, który ukończył 16 lat. Zgłoszenie zadania wymaga poparcia co najmniej 15 mieszkańców gminy Barcin. Zadania mogły dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach gminy, z wyłączeniem zadań realizowanych na rzecz jednostek organizacyjnych gminy.

Zadania, które w wyniku głosowania w Barcinie zostaną zrealizowane:
- Kompleksowe zagospodarowanie terenu wzdłuż ulicy LWP
- Budowa kompleksowego boiska do siatkówki plażowej w Barcinie
- Tajemnice pałuckich legend
- Sympatyczna Olimpiada

Wyniki głosowania w Sołectwie Piechcin
- Przebudowa ulicy Gazowej w Piechcinie
- Budowa ulicy Ogrodowej w Piechcinie

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Barcinie

Lokalizacja: ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin Telefon 52 383 41 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości