Budżet obywatelski Augustów 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Augustów 2018: harmonogram

  1. Maraton pisania wniosków 03.09.2018 - 28.09.2018
  2. Kampania promocyjno-informacyjna 13.08.2018
  3. Składanie wniosków projektów 02.09.2018 - 28.09.2018
  4. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 29.09.2018 - 05.11.2018
  5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 21.11.2018
  6. Głosowanie 21.11.2018 - 05.12.2018
  7. Ogłoszenie wyników 21.12.2018
  8. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Augustów 2018: zasady

Wnioski do budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec miasta, który ukończył 16 lat, a inicjatywę wesprze co najmniej 10 mieszkańców. Każdy może zgłosić dowolną liczbę wniosków. Z Budżetu Obywatelskiego nie mogą być finansowane zadania dotyczące budowy pomników i miejsc pamięci narodowej, a także na terenie jednostek budżetowych. Koszt realizacji projektów nie może przekroczyć kwoty zarezerwowanej przez radę miasta kwoty, czyli 500 tysięcy złotych.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Augustowie

Lokalizacja: ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów Telefon 87 6438053
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości