Budżet obywatelski Augustów 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Augustów 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 05.06.2017 - 28.07.2017
  2. Składanie wniosków projektów 18.08.2017 - 19.09.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 26.09.2017 - 23.10.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 06.11.2017
  5. Głosowanie 08.11.2017 - 24.11.2017
  6. Ogłoszenie wyników 28.11.2017
  7. Działania informacyjne 28.11.2017 - 06.12.2017
  8. Konkurs na realizację projektów 15.02.2018 - 24.05.2018
  9. Realizacja projektów 15.05.2018 - 25.10.2018

Budżet obywatelski Augustów 2017: zasady

Wniosek do Budżetu Obywatelskiego, a właściwie dowolną ich liczbę ma prawo złożyć każdy mieszkaniec miasta pod warunkiem, że inicjatywę poprze 25 osób. Projekt musi być zlokalizowany na gruntach komunalnych, a obiekt ogólnodostępny. Inicjatorzy muszą wstępnie oszacować koszt realizacji zadania. Mile widziane są projekty, szkice, czy wizualizacje. Koszt wykonania inwestycji musi zmieścić się w zarezerwowanej na ten cel kwocie. Wnioskodawca nie może dopłacać. Inicjatywy można zgłaszać drogą elektroniczną, lub osobiście w Ratuszu.

Najciekawsze pomysły:
1. Montaż sztucznego lodowiska
2. Plac zabaw przy Zarzeczu
3. Likwidacja barier architektonicznych w bibliotece

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Augustowie

Lokalizacja: ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów Telefon 87 6438053
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości