Budżet obywatelski Augustów 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Augustów 2019: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 20.08.2019 - 02.09.2019
  2. Składanie wniosków projektów 03.09.2019 - 30.09.2019
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.10.2019 - 29.10.2019
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 29.10.2019
  5. Głosowanie 15.11.2019 - 28.11.2019
  6. Ogłoszenie wyników 29.11.2019 - 10.12.2019
  7. Działania informacyjne 14.10.2019 - 31.12.2019
  8. Konkurs na realizację projektów 14.10.2019 - 31.12.2019
  9. Realizacja projektów 02.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Augustów 2019: zasady

Żeby zgłosić projekt należy zebrać podpisy co najmniej 15 osób popierających pomysł. Każdy mieszkaniec Gminy Miasta Augustów może poprzeć dowolną liczbę zgłaszanych projektów.

Zgłaszane propozycje zadań winny się cechować dużym stopniem szczegółowości i kompletności propozycji, tak aby całkowity efekt, jaki chce uzyskać zgłaszający propozycję być jasny dla osób zapoznających się z propozycją. Zaleca się dołączyć do propozycji zadania odpowiednio: wizualizacje, przedmiar robót, kosztorys, projekt budowlany lub inne dokumenty z których wynika zakres i wartość wykonania.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
wszyscy niepełnoletni za zgodą opiekuna

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Augustowie

Lokalizacja: ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów Telefon 87 6438053
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości