Budżet obywatelski Aleksandrów Łódzki 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Aleksandrów Łódzki 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 27.03.2017 - 09.04.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 09.04.2017 - 15.04.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 16.04.2017
  4. Głosowanie 18.04.2017 - 27.04.2017
  5. Ogłoszenie wyników 28.04.2017
  6. Realizacja projektów 28.04.2017 - 31.12.2017

Budżet obywatelski Aleksandrów Łódzki 2017: zasady

W trzeciej edycji BO projekty zadań można było zgłaszać w jednej z trzech kategorii: projekty duże, projekty średnie oraz projekty małe. O tym, który pomysł kwalifikuje się do danej kategorii, decydował szacunkowy koszt jednostkowy realizacji zadania (projekty małe to wszystkie inicjatywy, których koszt nie przekroczy 20 000 zł, realizacja średnich może wynieść maksymalnie 50 000 zł, a duże nie mogą przekroczyć kwoty 150 000 zł).
Do podziału przeznaczono kwotę 1 000 000 złotych.
Wsród wybranych do realizacji projektów znalazły się m.in.:
Budowa parkingu w Rąbieniu przy ulicy Bocznej
Utwardzenie i położenie asfaltu na ulicy Kraszewskiego
„Stacja Rower" -sieć parkingów rowerowych z punktami serwisowymi.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Aleksandrów Łódzki

Lokalizacja: Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki Telefon 42 270 03 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości